Primair onderwijs

Met deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van beleidsontwikkelingen in het primair onderwijs en de uitvoering van dit beleid. 

Afzender
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Frequentie
10 keer per jaar (niet in de zomervakantie)

54 edities

Handreiking samenwerking onderwijs en kinderopvang voor noodopvang, schooladvies en eindtoets 2021 en ander nieuws primair onderwijs

Primair onderwijs | Nummer 147

NIEUWSFLITS: Tot zeker 25 januari onderwijs op afstand

Vanwege de druk op de zorg en de onduidelijkheid over de ‘Britse variant’ van het coronavirus blijven de scholen langer dicht. ...

Primair onderwijs

Scholen dicht, eerste maandrapportage continuïteit onderwijs en ander nieuws primair onderwijs

Dit is de laatste nieuwsbrief primair onderwijs van een veelbewogen jaar, dat abrupt eindigt met opnieuw een sluiting van de ...

Primair onderwijs | Nummer 146

NIEUWSFLITS: Onderwijs op afstand vanaf 16 december

Vanaf woensdag 16 december 2020 tot en met tenminste 17 januari in het nieuwe jaar gaan de scholen in het basis- en voortgezet ...

Primair onderwijs

Meldpunt schoolsluiting door corona, vereenvoudiging bekostiging po en ander nieuws primair onderwijs

Primair onderwijs | Nummer 145

Dag van de Leraar, lesopafstand.nl vernieuwd en ander nieuws primair onderwijs

Primair onderwijs | Nummer 144

NIEUWSFLITS: Geen mondkapjes in het po | Rapport over ventilatie op scholen

Met deze speciale nieuwsflits informeren wij u over gemaakte afspraken over mondkapjes in het onderwijs. Daarnaast informeren wij ...

Primair onderwijs

Oproep invullen vragenlijst Ventilatie op scholen tot en met 21 september

Eerder deze maand hebben alle schoolbesturen in het primair- en voortgezet onderwijs een vragenlijst ontvangen over hoe het ...

Primair onderwijs

Corona en privacy, vereenvoudiging bekostiging en ander nieuws primair onderwijs

Primair onderwijs | Nummer 143

NIEUWSFLITS: Ventilatie, thuisquarantaine en praktische informatie

In Regio Noord zijn sinds deze week de scholen weer begonnen. Regio’s Zuid en Midden volgen de komende weken. Met deze speciale ...

Primair onderwijs