Onderwijs Oekraïnse vluchtelingenkinderen, lerarenbeurs 2022-2023 en ander nieuws primair onderwijs

Onderwijs aan Oekraïense vluchtelingenkinderen

De crisis in Oekraïne heeft een grote vluchtelingenstroom op gang gebracht. Tussen de vluchtelingen die naar Nederland zijn gevlucht zijn ook veel minderjarige kinderen. Het is belangrijk dat zij zo snel mogelijk onderwijs krijgen. Op verschillende plekken zijn gemeenten en scholen bezig het nieuwkomersonderwijs te organiseren. Hiervoor krijgen scholen ook financiële ondersteuning via de nieuwkomersbekostiging van OCW.

Onderwijs aan Oekraïense vluchtelingenkinderen

Aanvragen lerarenbeurs 2022-2023 vanaf 1 april

Leraren die een opleiding aan een hogeschool of universiteit willen volgen, kunnen van 1 april 18:00 uur tot en met 15 mei 23:59 uur 2022 de lerarenbeurs aanvragen via Mijn DUO. De lerarenbeurs is bestemd voor leraren die werkzaam zijn binnen het primair onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en hbo. 

Aanvragen lerarenbeurs 2022-2023 vanaf 1 april 18:00

CO2-meters vanuit de lumpsum vergoed

Frisse lucht en ventilatie zijn goed voor de gezondheid. Leerlingen leren beter en leraren kunnen hun werk beter doen. Minister Wiersma heeft met de PO-Raad, de VO-raad en de VNG afspraken gemaakt over extra hulp bij ventilatie. Elk klaslokaal in het primair en voortgezet onderwijs krijgt een CO2-meter. Scholen ontvangen het geld voor de CO2-meters in de lumpsumbekostiging.

CO2-meters vanuit de lumpsum vergoed

De oorlog in Oekraïne bespreken op school

De verschrikkelijke oorlog in Oekraïne heeft een enorme impact, ook op kinderen. Diverse organisaties bieden ondersteuning om in de klas het gesprek te voeren over de gebeurtenissen. Deze materialen zijn gebundeld op de website van de PO-Raad.

De oorlog in Oekraïne bespreken op school

Website Kenniscentrum Gemengde Scholen vernieuwd

De website van het Kenniscentrum Gemengde Scholen is geactualiseerd. Op de website vindt u informatie over segregatie in het onderwijs. Omdat (onderwijs)segregatie in veel gemeenten voorkomt is het belangrijk dat scholen, gemeenten en ouders informatie kunnen vinden om de populatie van hun scholen gemengder te maken. Gemengde scholen kunnen bijdragen aan meer sociale cohesie en kansengelijkheid. 

Website Kenniscentrum Gemengde Scholen vernieuwd

Conferentie Bestemming Burgerschap op 19 april

Op dinsdag 19 april 2022 vindt de landelijke conferentie Bestemming Burgerschap plaats in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Deze conferentie, voor leraren, schoolleiders en bestuurders in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs, biedt inspiratie en praktische handreikingen om de volgende stap te zetten in burgerschapsvorming op school. U kunt zich hier aanmelden.

Conferentie Bestemming Burgerschap op 19 april

Meld u aan voor de bijeenkomst Netwerk Huisacademies

Steeds meer besturen hebben een eigen academie, kenniscentrum of ander platform om de professionalisering en kennisdeling binnen de organisatie een impuls te geven. Academies werken aan het versterken van de kwaliteit van onderwijsprofessionals en de lerende cultuur in de school, in het belang van de leerling. Het landelijk Netwerk Huisacademies ondersteunt bij het delen van kennis en ervaring tussen academies. Op woensdag 13 april vindt er in Hilversum een bijeenkomst plaats. U kunt zich hier aanmelden.

Meld u aan voor de bijeenkomst Netwerk Huisacademies

Colofon

Ministerie van OCW

Postbus 16375
2500 BJ Den Haag