Versoepeling coronamaatregelen, subsidie doorstroomprogramma’s po-vo en ander nieuws primair onderwijs

Het ministerie van OCW is benieuwd naar de lezers van de nieuwsbrief. Daarom staat in deze nieuwsbrief een link naar een korte vragenlijst. We hopen dat u de tijd wil nemen om ons te laten weten wat uw functie is en hoe u de nieuwsbrief waardeert. Het invullen kost slechts 5 minuten. 

Doet u mee aan onze lezerspeiling?

Het ministerie van OCW is benieuwd naar de lezers van de nieuwsbrief. Daarom leggen we u graag deze korte vragenlijst voor. We hopen dat u de tijd wil nemen om ons te laten weten wat uw functie is en hoe u de nieuwsbrief waardeert. Het invullen kost slechts 5 minuten. 

Versoepeling coronamaatregelen in het onderwijs

De versoepelingen van de coronamaatregelen gelden ook voor het primair en voortgezet onderwijs. Daarmee vervalt een groot deel van de huidige maatregelen. Het kabinet kiest ervoor om de versoepelingen in stappen in te voeren: het eerste deel gaat in per vrijdag 18 februari en het tweede per vrijdag 25 februari.

Versoepeling coronamaatregelen in het onderwijs

Subsidie doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen

Net zoals vorig jaar kunnen scholen aanspraak maken op de subsidie doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen. De aanvraagperiode loopt van 20 februari tot en met 30 april. De regeling heeft als doel de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs te versoepelen. Deelnemers zijn leerlingen die vanuit de thuissituatie of omgevingsfactoren buiten de school minder ondersteuning of hulpbronnen hebben dan hun klasgenoten. Door deelname vergroten zij hun kennis, vaardigheden en motivatie.

Subsidie doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen

Twee weken langer om schooladvies vast te stellen

Het ministerie van OCW onderschrijft de boodschap vanuit de sector om groep-8-leerlingen kansrijk te adviseren. De leerlingen verdienen het om kansen te krijgen die passen bij hun potentie. Vanwege de quarantainemaatregelen die mogelijk veel uitval hebben veroorzaakt, krijgen scholen twee weken langer, tot 15 maart, de tijd om hun schooladvies vast te stellen. De eindtoets gaat, net zoals vorig jaar, gewoon door.

Twee weken langer om schooladvies vast te stellen

Van eindtoets naar doorstroomtoets: wetsvoorstel aangenomen

Er komt één vaste aanmeldweek voor de middelbare school: vanaf schooljaar 2023-2024 moeten alle groep 8-leerlingen zich aanmelden in de week voor 1 april. Zo hebben alle leerlingen even veel kans op een plek op de school van hun voorkeur op het voor hen best passende niveau. Ook verandert de eindtoets in groep 8 in een doorstroomtoets, om te benadrukken dat scholen op meerdere momenten kijken hoe leerlingen ervoor staan. Het wetsvoorstel dat dit regelt is begin februari aangenomen door de Eerste Kamer. Hier kunt u meer informatie lezen. 

Van eindtoets naar doorstroomtoets: wetsvoorstel aangenomen

Extra hulp bij ventilatie

Minister Wiersma heeft met de PO-Raad, de VO-raad en de VNG afspraken gemaakt over extra hulp bij ventilatie. Elk klaslokaal in het primair en voortgezet onderwijs krijgt een CO2-meter. Daarnaast is er een hulplijn beschikbaar waar scholen terecht kunnen met vragen over ventilatie (0800- 022 44 02) en een website. Scholen kunnen hulp vragen aan een spoeddienst van experts.

Extra hulp bij ventilatie

Beschikkingen onderwijsachterstandenbeleid 2022-2023 één maand later

Jaarlijks worden alle beschikkingen voor de reguliere bekostiging voor het volgende schooljaar (2022-2023) in april verzonden. Door omstandigheden is de aanvullende bekostiging voor onderwijsachterstanden en schoolmaatschappelijk werk vertraagd en worden de beschikkingen voor schooljaar 2022-2023 een maand later, namelijk in mei, verzonden.

Beschikkingen onderwijsachterstandenbeleid 2022-2023 één maand later

Stappenplan basisondersteuning passend onderwijs beschikbaar

Als onderdeel van de verbeteraanpak passend onderwijs is een stappenplan ontwikkeld dat scholen als hulpmiddel kunnen gebruiken wanneer een leerling een ondersteuningsbehoefte heeft. Hierdoor weten leraren welke stappen ze kunnen doorlopen en weten ouders en leerlingen wat ze van de school mogen verwachten. Het stappenplan is hier te vinden.

Stappenplan basisondersteuning passend onderwijs beschikbaar

Interventies binnen de school voor urenuitbreiding personeel

Samen met stichting ‘Het Potentieel Pakken’ en het schoolbestuur Lucas Onderwijs in Den Haag is het ministerie van OCW in september een proeftuin gestart met vier scholen om te kijken naar de mogelijkheden voor urenuitbreiding van bestaand personeel. Samen met het personeel zijn het afgelopen jaar oplossingspakketten ontwikkeld die nu in de praktijk worden getest. De eerste ervaringen met de aanpak zijn positief en dit jaar wordt de aanpak verder ontwikkeld. De eerste materialen en het rapport zijn beschikbaar op de website van de aanpak lerarentekort. 

Interventies binnen de school voor urenuitbreiding personeel

Flexibele vakanties: filmpjes over ervaringen van basisscholen

Voor de meeste vakanties stelt het ministerie van OCW de data landelijk vast. Basisscholen kunnen de data van de herfstvakantie en voorjaarsvakantie wel zelf bepalen. Ook bepalen zij zelf of zij de verplichte week meivakantie willen verlengen. Bijvoorbeeld tot twee weken. Sommige scholen maken gebruik van de mogelijkheid om de vakanties flexibel te plannen. Bekijk ter inspiratie deze filmpjes waarin zij hun ervaringen delen. 

Flexibele vakanties: filmpjes over ervaringen van basisscholen

Visual - Een kansrijke overgang van basisschool naar middelbare school

De overstap van de basisschool naar de middelbare school is een bepalende stap voor de verdere schoolloopbaan van leerlingen. Met een kansrijk schooladvies en een kansrijke plaatsing in het vo komen leerlingen op de plek terecht die past bij hun capaciteiten, ontwikkeling en interesses. Het ministerie van OCW heeft in deze visual weergegeven hoe u als leraar, intern begeleider, schoolleider of schoolbestuur, leerlingen zo goed mogelijk op weg kunt helpen.

Visual - Een kansrijke overgang van basisschool naar middelbare school

Als criminaliteit de school in komt: e-zine Stichting School & Veiligheid

Steekincidenten, wapenbezit en wapengebruik, het ronselen van jonge mensen voor criminele activiteiten, drugsdealen; het zijn zaken waar helaas ook scholen mee te maken kunnen krijgen. Het e-zine Als criminaliteit de school in komt biedt scholen tips en tools. Daarnaast is er een Checklist Wapencontrole beschikbaar voor scholen en een themapagina voor scholen.

Als criminaliteit de school in komt: e-zine Stichting School & Veiligheid

De Week van het geld: 28 maart tot 1 april

Van 28 maart tot en met 1 april is de 11e editie van de Week van het geld, een initiatief van het platform Wijzer in geldzaken met dit jaar als thema: van doekoe tot digi. Ook de wereld van geld digitaliseert en kinderen krijgen hier al snel mee te maken. De Week van het geld is een belangrijke aanjager voor het structureel stimuleren van financiële vaardigheden van kinderen en jongeren, zowel op school als thuis. Kijk hier voor het volledige programma.

De Week van het geld: 28 maart tot 1 april

Colofon

Ministerie van OCW

Postbus 16375
2500 BJ Den Haag