Subsidie brugfunctie, in gesprek met OCW en ander nieuws primair onderwijs

Aanvraagperiode voor subsidie brugfunctie start op 8 januari 2024

Van 8 januari tot en met 16 februari 2024 kunnen scholen subsidie aanvragen om de brugfunctie op hun school te versterken of uit te breiden. Doel van de subsidie is te zorgen voor meer verbinding  met ouders, zodat gezinnen de juiste ondersteuning kunnen krijgen en leerlingen goed kunnen blijven meedoen op school.

Aanvraagperiode voor subsidie brugfunctie start op 8 januari 2024

Van eindtoets naar doorstroomtoets; wijzigingen in de overgang van po naar vo

Vanaf dit schooljaar is de eindtoets een doorstroomtoets. Leerlingen in groep 8 maken deze toets in de periode van 29 januari tot en met 18 februari 2024. Zij melden zich vervolgens aan voor het voortgezet onderwijs tijdens de centrale aanmeldweek van 25 tot en met 31 maart. Dit schooljaar mogen scholen en regio’s ouders in de gelegenheid stellen om hun kinderen al vóór 25 maart aan te melden. Dit geldt alleen onder specifieke voorwaarden en is niet verplicht.

Van eindtoets naar doorstroomtoets; wijzigingen in de overgang van po naar vo

OCW Dichtbij: in gesprek over sturing in het funderend onderwijs

Wilt u met het ministerie van OCW in gesprek over dilemma’s rondom sturing, zeggenschap, bekostiging of arbeidsvoorwaardenvorming? En bent u leraar, onderwijsondersteuner, schoolleider, ouder, bestuurder of lid van de medezeggenschap of het interne toezicht? Dan bent u van harte welkom bij een van de regiobijeenkomsten die we eind januari 2024 organiseren. U kunt zich hiervoor nu aanmelden.

In gesprek over sturing in het funderend onderwijs

Dien tijdig uw uitfaseringsplan tijdelijke onderwijsvoorziening voor Oekraïense ontheemden in

Eind schooljaar 2023-2024 vervalt de Wet tijdelijke onderwijsvoorzieningen bij massale toestroom van ontheemden. Schoolbesturen die op 1 januari 2024 nog een tijdelijke onderwijsvoorziening hebben, moeten een plan maken om deze stap voor stap af te bouwen. Dit uitfaseringsplan moet uiterlijk op 1 maart 2024 bij DUO zijn ingediend. Vanaf 1 januari 2024 is het niet meer mogelijk om een nieuwe tijdelijke onderwijsvoorziening in te richten.

Dien tijdig uw uitfaseringsplan tijdelijke onderwijsvoorziening voor Oekraïense ontheemden in

Meer uren werken?

In de afgelopen periode hebben we verkend hoe medewerkers die meer uren willen werken kunnen worden ondersteund. Uit  onderzoek blijkt dat een substantieel deel van de parttimeleraren meer wil werken in ruil voor maatwerk. Scholen die dat willen, kunnen voortborduren op de ervaringen van scholen in diverse pilots.

Meer uren werken?

Aanvullende bekostiging bij overgangsrecht vereenvoudiging bekostiging PO

Vanaf 2023 is de bekostiging vereenvoudigd. Om besturen te laten wennen aan de nieuwe budgetten, is er een overgangsregeling voor de jaren 2023 tot en met 2025. Voor besturen met grote leerlingenmutaties blijkt deze overgangsregeling echter een onbedoeld effect te hebben. Als dit onbedoelde effect forse negatieve gevolgen heeft voor een bestuur, ontvangt het hiervoor in 2024 aanvullende bekostiging.

Aanvullende bekostiging bij overgangsrecht vereenvoudiging bekostiging PO

Let op signalen: risico meisjesbesnijdenis, achterlating of huwelijksdwang tijdens vakantie

In de vakantieperiode lopen meisjes uit bepaalde landen mogelijk risico om besneden te worden. Ook kunnen sommige kinderen en jongeren  te maken krijgen met huwelijksdwang en achterlating. Circuleren er geruchten of twijfelt u? Vraag (anoniem) advies aan Veilig Thuis,  het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating of Pharos.

Let op signalen: risico meisjesbesnijdenis, achterlating of huwelijksdwang tijdens vakantie

En verder...

…nodigen we u van harte uit voor de kick-off van TaalLab op 24 januari in Utrecht!

Wilt u helpen om taalachterstanden tegen te gaan? Doe dan mee met TaalLab van Ontwikkelkracht! Tijdens de eerste Labdag van TaalLab op woensdagmiddag 24 januari 2024 in Utrecht vertellen we u er graag alles over. 

…willen we u op de hoogte brengen van de subsidieronde ‘Doorstroom in een kansrijk stelsel’, uitgeschreven door het NRO.

Het onderzoek moet meer inzicht bieden in manieren waarop de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs zó kan worden vormgegeven dat dit de kansengelijkheid bevordert. We nodigen u uit om hieraan bij te dragen door deel te nemen aan het onderzoek. In dit bericht van het NRO vindt u alle inhoudelijke en praktische informatie over het onderzoek.

…hebben de ministers Dijkgraaf en Paul de Kamerbrief Lerarenstrategie aan de Tweede Kamer gestuurd.

In deze brief informeren de ministers de Kamer over de leraren- en schoolleiderstekorten en wat ze het afgelopen jaar hebben gedaan om de tekorten te verminderen.