Peiling onderwijs Oekraïense leerlingen, gesprekken masterplan basisvaardigheden en ander nieuws primair onderwijs

Peiling over onderwijs aan Oekraïense leerlingen: graag uw medewerking

Doet u mee aan de derde peiling over het onderwijs aan Oekraïense kinderen in Nederland? Alle scholen voor primair en voortgezet onderwijs hebben hiervoor op 15 juni een uitnodiging ontvangen per mail. De peiling wordt uitgevoerd om inzicht te krijgen in de manier waarop scholen het onderwijs voor leerlingen uit Oekraïne organiseren en om scholen hierin goed te kunnen ondersteunen. Wij zouden het zeer waarderen als u meedoet aan de peiling. Het invullen kost nog geen vijf minuten.

Peiling over onderwijs aan Oekraïense leerlingen: graag uw medewerking

Kenniscommunity Nationaal Programma Onderwijs gelanceerd

De kenniscommunity van het Nationaal Programma onderwijs is gelanceerd. De kenniscommunity biedt praktijkverhalen en helpt scholen om de activiteiten van het Nationaal Programma Onderwijs te vertalen naar de schoolpraktijk. De community is gestart met het thema welbevinden. U kunt onder andere de Avond van de Leraar terugkijken, die in het teken stond van het welbevinden van leerling en leraar.

 

Kenniscommunity Nationaal Programma Onderwijs gelanceerd

Let op signalen: risico meisjesbesnijdenis, achterlating of huwelijksdwang tijdens vakantie

In de vakantieperiode lopen meisjes uit sommige landen mogelijk risico om besneden te worden. Ook kunnen sommige kinderen en jongeren in deze periode  te maken krijgen met huwelijksdwang en achterlating. Circuleren er geruchten of twijfelt u? Vraag (anoniem) advies aan Veilig Thuis of het Landelijk Knooppunt huwelijksdwang en achterlating.

Let op signalen: risico meisjesbesnijdenis, achterlating of huwelijksdwang tijdens vakantie

Online symposium ‘Kindermishandeling: de handelingsverlegenheid voorbij’

Op 27 juni vindt van 13.30 tot 16.30 uur het online symposium ‘Kindermishandeling: de handelingsverlegenheid voorbij’ plaats. In dit symposium, gericht op iedereen die in het onderwijs werkt, krijgt u antwoord op de vraag wat de school kan doen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Online symposium ‘Kindermishandeling: de handelingsverlegenheid voorbij’