De monitor Integrale Veiligheid mbo en ander nieuws middelbaar beroepsonderwijs

In deze nieuwsbrief houden wij je op de hoogte van ontwikkelingen in het beleid voor de sector mbo en de uitvoering van dit beleid. Zo vind je in deze nieuwsbrief onder meer berichten over de monitor Integrale Veiligheid mbo, de nieuwe mbo-certificaten zorg en een pilot voor een domein-overstijgend (her)oriëntatieprogramma.

Monitor Integrale Veiligheid mbo

Zowel studenten als personeel verdienen een omgeving waarin ze zich veilig kunnen voelen tijdens het leren en werken. Het is dus belangrijk om te weten hoe veilig de werk- en leeromgeving op je mbo-instelling is. Op basis hiervan kun je het veiligheidsbeleid ontwikkelen en bijsturen. Daarom is de eerste Monitor Integrale Veiligheid op 20 december 2023 naar de Kamers gestuurd. Deze biedt inzicht in de veiligheidssituatie op mbo-instellingen en richt zich op de sociale- en fysieke veiligheid van studenten, medewerkers en instellingen.

Monitor Integrale Veiligheid mbo

Weer nieuwe mbo-certificaten zorg

Vanaf eind januari 2024 zijn er mbo-certificaten beschikbaar voor het keuzedeel Verdieping kraamzorg en voor zes beroepsgerichte onderdelen van de opleiding MBO-verpleegkundige. Met deze nieuwe mogelijkheden voor bij- en omscholing van (nieuwe en zittende) zorgmedewerkers kan het mbo een bijdrage leveren aan het oplossen van tekorten aan verpleegkundigen en kraamverzorgenden in de zorg.

Weer nieuwe mbo-certificaten zorg

Reminder: nieuwe ronde MDT-kort subsidie voor scholen

In november 2023 is de subsidieronde voor MDT-kort opengesteld zodat jongeren kennis kunnen maken met MDT via een MDT-kort project. Je onderwijsinstelling kan (per schoollocatie of opleidingsdomein) nog tot en met 3 april 2024 bij ZonMw tot € 50.000,- subsidie aanvragen. Jongeren besteden in deze projecten minimaal 30 uur en maximaal 50 uur aan hun MDT-traject over een periode van maximaal 12 weken.

Reminder: nieuwe ronde MDT-kort subsidie voor scholen

Wetsvoorstel waarmee het mbo in Caribisch Nederland onder de WEB wordt gebracht in internetconsultatie

Het wetsvoorstel 'Integratie Wet educatie en beroepsonderwijs BES en de Wet sociale kanstrajecten BES' is sinds 20 december 2023 beschikbaar voor internetconsultatie. Dit wetsvoorstel zorgt ervoor dat het mbo in Caribisch Nederland dezelfde kwalificaties, leerwegen, diploma’s en certificaten kent als het mbo in Europees Nederland.

Wetsvoorstel waarmee het mbo in Caribisch Nederland onder de WEB wordt gebracht in internetconsultatie

Pilot met domein-overstijgend (her)oriëntatieprogramma

Voor studenten die bij de instroom in het mbo nog niet voldoende weten wat ze willen én voor studenten die gedurende de mbo-opleiding uitvallen en behoefte hebben aan heroriëntatie kan een oriëntatieprogramma een goede oplossing zijn. In het kader van de Werkagenda is afgesproken dat OCW een experiment met een domein-overstijgend oriëntatieprogramma mogelijk maakt. In het experiment wordt getoetst of een oriëntatieprogramma in het mbo bijdraagt aan een passende en bestendige studiekeuze en aan het voorkomen van studiewissel en uitval. Inmiddels is de ruimte voor een dergelijk onderzoek binnen bestaande wet- en regelgeving gevonden, waardoor er geen sluitende onderbouwing meer is voor een experiment.

Pilot met domein-overstijgend (her)oriëntatieprogramma

Digitaal veiligheidsplan ook voor het mbo

Ook mbo-instellingen kunnen het Digitaal Veiligheidsplan, de online tool waarmee onderwijsinstellingen een sterk veiligheidsbeleid kunnen opstellen, volledig gebruiken. Ga aan de slag als bestuur of school, breng documenten bij elkaar, investeer in heldere regels en juiste aanspreekpunten en maak samen werk van sociale veiligheid!

Digitaal veiligheidsplan ook voor het mbo

Kennispunt MBO Onderwijs en Examinering neemt rol MBO Brigade over

Het Kennispunt MBO Onderwijs en Examinering neemt per direct de rol en het grootste deel van de taken van de MBO Brigade over. Daarmee komt na bijna vijf jaar een einde aan het bestaan van de Brigade.

Kennispunt MBO Onderwijs en Examinering neemt rol MBO Brigade over

Colofon

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag