Monitor Integrale Veiligheid mbo

Zowel studenten als personeel verdienen een omgeving waarin ze zich veilig kunnen voelen tijdens het leren en werken. Het is dus belangrijk om te weten hoe veilig de werk- en leeromgeving op je mbo-instelling is. Op basis hiervan kun je het veiligheidsbeleid ontwikkelen en bijsturen. Daarom is de eerste Monitor Integrale Veiligheid op 20 december 2023 naar de Kamers gestuurd. Deze biedt inzicht in de veiligheidssituatie op mbo-instellingen en richt zich op de sociale- en fysieke veiligheid van studenten, medewerkers en instellingen.

Met de Monitor Integrale Veiligheid kan een peilstok in de veiligheidssituatie van mbo-instellingen gestoken worden. Hiermee krijgen we zicht op de stand van de veiligheid voor het mbo en op het niveau van individuele instellingen. De onderzoeksvragen hierbij zijn:

  1. Wat is de stand van zaken van de (integrale) veiligheid op de mbo-instellingen in Nederland?
  2. In hoeverre zijn er verschillen in de stand van zaken van de (integrale) veiligheid als het gaat om kenmerken van instelling en opleiding?
  3. In hoeverre zijn er verschillen in de stand van zaken van de (integrale) veiligheid als het gaat om kenmerken van studenten en medewerkers?

Methode

Dit onderzoek maakt gebruik van bestaande gegevensbronnen. Dit om studenten en medewerkers minimaal te belasten. Deze kennis wordt in de monitor gebundeld voor een integraal overzicht van veiligheid in het mbo. Aanvullend zijn groepsinterviews gehouden en incidentgegevens opgevraagd bij instellingen. Tot slot zijn veiligheidscoördinatoren bevraagd via een vragenlijst over diverse veiligheidsaspecten.

Resultaten en vervolgstappen

De resultaten vereisen een diepgaande analyse. In de komende periode zal de directie mbo samen met betrokken partijen de resultaten nader duiden en benodigde vervolgstappen bepalen. Deze sturen we voor de zomer van 2024 naar de Kamer. Dit is de eerste versie van de monitor; de komende tijd besteden we aandacht aan de verdere doorontwikkeling.

Benieuwd naar de resultaten? In de Kamerbrief over de Monitor Integrale Veiligheid vind je een beknopte samenvatting. Of pak de volledige versie van de Monitor Integrale Veiligheid erbij!