Weer nieuwe mbo-certificaten zorg

Vanaf eind januari 2024 zijn er mbo-certificaten beschikbaar voor het keuzedeel Verdieping kraamzorg en voor zes beroepsgerichte onderdelen van de opleiding MBO-verpleegkundige. Met deze nieuwe mogelijkheden voor bij- en omscholing van (nieuwe en zittende) zorgmedewerkers kan het mbo een bijdrage leveren aan het oplossen van tekorten aan verpleegkundigen en kraamverzorgenden in de zorg.

Mbo-certificaten voor leven lang ontwikkelen

De zorgsector heeft een groot tekort aan personeel. Brancheorganisaties verwachten dat door omscholing en bijscholing via mbo-certificaten het aantal potentiële medewerkers zal toenemen en het mensen stimuleert om zich een leven lang te blijven ontwikkelen. Veel mbo-instellingen bieden al, in de derde leerweg, een aantal certificaattrajecten aan gericht op het uitvoeren van taken in de ouderen- en gehandicaptenzorg. Met de nieuwe aanvullingen kunnen zij het aanbod aan certificaattrajecten uitbreiden. De zorgsector loopt daarmee voor op andere sectoren.

Doelgroepen

De mogelijkheid om een mbo-certificaat te halen voor onderdelen van de opleiding MBO-verpleegkundige is met name bedoeld voor zorgmedewerkers of zij-instromers in de VVT (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg) en de gehandicaptenzorg, die zich verder willen ontwikkelen. Zij zijn direct inzetbaar voor verpleegkundige taken. Bijscholing met het keuzedeel Verdieping kraamzorg is vooral bedoeld voor verzorgenden, verpleegkundigen en kraamverzorgenden zonder recente werkervaring die (weer) aan de slag willen als kraamverzorgende. Zij kunnen, na het behalen van het betreffende mbo-certificaat, in aanmerking komen voor opname in het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden.

Afstemming met VWS

Omdat de wet BIG eisen stelt aan het beroep van verpleegkundige, is de wettelijke ruimte voor mbo-certificaten bij de opleiding MBO-verpleegkundig vooraf afgestemd met het ministerie van VWS. Het behalen van een of meer van deze mbo-certificaten leidt niet tot bevoegdheden voor het (functioneel) zelfstandig uitvoeren van voorbehouden handelingen. Beschikt een zorgmedewerker niet over het diploma MBO-verpleegkundige? Maar heeft deze wel een of meer mbo-certificaten behaald? Dan mag de zorgmedewerker alleen via de zogenoemde ‘opdrachtregeling’ voorbehouden handelingen uitvoeren.


De mbo-certificaten worden, na voordracht door SBB, door de minister van OCW vastgesteld en opgenomen in de Regeling mbo-certificaten. Deze regeling is vanaf 30 januari 2024 te vinden in de Staatscourant. In de Portal Kwalificatiestructuur van de SBB vind je meer inhoudelijke informatie over de Mbo-certificaten opleiding Mbo Verpleegkundige en het Mbo-certifcaat keuzedeel Verdieping Kraamzorg.