Stappenplan Stagematching en ander nieuws middelbaar beroepsonderwijs

In deze nieuwsbrief houden wij je op de hoogte van ontwikkelingen in het beleid voor de sector mbo en de uitvoering van dit beleid. Zo vind je in deze nieuwsbrief onder meer berichten over het Stappenplan Stagematching, het Actieplan Voortijdig Schoolverlaters, een op stapel staand peilingsonderzoek naar de beheersing van basisvaardigheden in het mbo en de start van het Programma Studentenwelzijn.

Stappenplan Stagematching gepubliceerd

Begin oktober is het ‘Stappenplan Stagematching’ gepubliceerd. Stagematching is één van de maatregelen in het Stagepact mbo gericht op het uitbannen van stagediscriminatie, één van de vier thema’s van het pact. Met stagematching wordt een student op basis van objectieve en relevante criteria, zoals leerwens en/of kennis en competenties, gekoppeld aan een leerbedrijf. Zonder dat een ‘klikgesprek’ plaatsvindt tussen student en leerbedrijf.

Stappenplan Stagematching gepubliceerd

Minister Dijkgraaf lanceert actieplan om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan

Een startkwalificatie biedt jongeren de beste kansen op een kansrijke toekomst. Toch verlaten veel jongeren nog hun mbo-opleiding zonder diploma. Minister Dijkgraaf (Onderwijs) neemt daarom actie om het aantal voortijdig schoolverlaters sterk terug te brengen. Onderdeel van het pakket maatregelen zijn betere toegang tot ondersteuning en het onderwijs aantrekkelijker maken voor jongeren die in de praktijk willen leren. Dit moet ‘groenpluk’ voorkomen. De maatregelen staan in het Actieplan Voortijdig Schoolverlaters dat de minister vandaag naar de Kamer heeft gestuurd.

Minister Dijkgraaf lanceert actieplan om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan

Peilingsonderzoek naar beheersing basisvaardigheden in het mbo

Om zicht te krijgen op de beheersing van de basisvaardigheden in het mbo wordt er een peilingsonderzoek uitgevoerd, zoals nu al gebeurt in het po, (v)so en vo. Het eerste peilingsonderzoek in het mbo richt zich op het domein rekenen.

Peilingsonderzoek naar beheersing basisvaardigheden in het mbo

Internetconsultatie besluit NLQF

Vanaf 16 oktober is het besluit NLQF in internetconsultatie gegaan voor de duur van 4 weken. Dit besluit geeft een nadere invulling aan de Wet NLQF. In dit besluit worden de verschillende niveaus van het NLQF en de verhouding tussen de niveaus van het NLQF en het EQF vastgesteld.

Internetconsultatie besluit NLQF

Start landelijk 5-jarig Programma Studentenwelzijn op 30 november

Op 30 november wordt het Programma Studentenwelzijn gelanceerd. Scholen zijn van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de werkconferentie. Je kunt je via deze link aanmelden. Studentenwelzijn staat hoog op de agenda en verdient onze aandacht. Met krachtenbundeling en een gezamenlijk kompas zetten we samen de volgende stap naar beter studentenwelzijn.

Start landelijk 5-jarig Programma Studentenwelzijn op 30 november

Ondersteuning bij aanvragen Teacher Fellow-beurs Comeniusprogramma mbo

Dit jaar is het mbo voor het eerst onderdeel van het Comeniusprogramma, een programma dat bijdraagt aan de vernieuwing en verbetering van het vervolgonderwijs in Nederland. Dit betekent dat onderwijsprofessionals in het mbo een Teaching Fellow-beurs kunnen aanvragen. Om hen te ondersteunen bij het schrijven van een aanvraag voor deze beurs, is er een schrijfprogramma ontwikkeld. In de schrijfsessies leer je alles over een goede aanvraag en pas je het geleerde gelijk toe op je eigen aanvraag.

Ondersteuning bij aanvragen Teacher Fellow-beurs Comeniusprogramma mbo

Minister Dijkgraaf investeert € 8,5 miljoen in regionale samenwerking mbo en bedrijfsleven

Het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) heeft onlangs de tweede aanvraagronde van 2023 afgerond. Het fonds stelt € 8,5 miljoen beschikbaar voor negen projecten die de samenwerking tussen mbo-onderwijs en de arbeidsmarkt in de regio versterken. De projecten richten zich op maatschappelijke uitdagingen, onder meer op het gebied van de zorg en technologie. In het voorjaar werd tijdens de eerste ronde al een bedrag van € 10 miljoen toegekend aan tien projecten.

Minister Dijkgraaf investeert € 8,5 miljoen in regionale samenwerking mbo en bedrijfsleven

DUO campagne: je studiefinanciering goed geregeld in 2024

Studenten die studiefinanciering ontvangen en/of met het studentenreisproduct reizen, krijgen in deze maand een bericht met daarin hun studiefinanciering voor 2024. Veel studenten nemen niet de tijd om dit bericht te lezen. Met als gevolg dat een deel van hen bij de uitbetaling in januari verrast is door een ander bedrag. Daarom is op 9 oktober een campagne gestart.

DUO campagne: je studiefinanciering goed geregeld in 2024

Challenge gepersonaliseerd leren open voor inschrijving

Gepersonaliseerd leren krijgt steeds meer vorm in het middelbaar beroepsonderwijs. Wat is er nodig om deze ontwikkeling verder te brengen? Tijdens een bijeenkomst hebben mensen uit het onderwijsveld een aantal uitdagingen op een rij gezet. Nu vragen we aan iedereen in het veld om mee te denken over oplossingen. MBOin2030, het door OCW ondersteunde innovatieplatform voor toekomstbestendig onderwijs, wil deze initiatieven opsporen, helpen opschalen en financieel ondersteunen.

Challenge gepersonaliseerd leren open voor inschrijving

Ondersteuning op maat bij Firda mede dankzij NPO

Firda (voorheen: Friesland College en ROC Friese Poort) geeft met het budget van het Nationaal Programma Onderwijs een extra stimulans aan gerichte ondersteuning voor studenten met mentale problemen en studenten met studievertraging.

Ondersteuning op maat bij Firda mede dankzij NPO

Colofon

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag