Werkagenda & Stagepact: samen aan de slag en ander nieuws middelbaar beroepsonderwijs

In deze nieuwsbrief houden wij je op de hoogte van ontwikkelingen in het beleid voor de sector mbo en de uitvoering van dit beleid. Zo vind je in deze nieuwsbrief onder meer berichten over de Werkagenda en het Stagepact, studiefinanciering voor mbo-studenten, NPO en de subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekort.

Werkagenda en Stagepact: samen aan de slag

Met de werkagenda mbo richten het ministerie van OCW, JOB, BVMBO, de MBO Raad, NRTO, VNO-NCW/MKB Nederland, VNG en SBB zich op drie gezamenlijke prioriteiten voor de komende jaren: het bevorderen van kansengelijkheid, het verbeteren van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en het versterken van kwaliteit, onderzoek en innovatie. Voor elke prioriteit zijn doelstellingen gesteld en acties afgesproken waar de betrokken partijen mee aan de slag gaan. Voor de doelstelling over stages zijn in het stagepact o.a. afspraken gemaakt over de noodzakelijke aanpak van stagediscriminatie. Wat is er sinds de ondertekening gebeurd, en wat staat er gepland voor de komende periode?

Werkagenda en stagepact: samen aan de slag

DUO organiseert webinar ‘Studiefinanciering mbo: hoe werkt het?’

DUO organiseert op donderdag 1 juni om 19:30 uur een webinar over studiefinanciering in het mbo. Interessant voor studenten in het mbo die binnenkort 18 worden. Zij kunnen namelijk studiefinanciering aanvragen. DUO legt uit waar studenten recht op hebben, wanneer ze studiefinanciering kunnen aanvragen en hoe dat moet. Ook komen de plannen van het kabinet aan bod om de studiefinanciering in het mbo te veranderen.

DUO organiseert webinar ‘Studiefinanciering mbo: hoe werkt het?’

Taalbewust beroepsonderwijs bij Onderwijsgroep Tilburg

Met het Nationaal Programma Onderwijs kunnen onderwijsinstellingen investeren in hun studenten. Dat deed Onderwijsgroep Tilburg bijvoorbeeld met ‘Taal op niveau’, een project dat taal – de smeerolie van alle opleidingen – prominent onder de aandacht brengt van docenten en studenten en hun taalvaardigheid vergroot.

Taalbewust beroepsonderwijs bij Onderwijsgroep Tilburg

Subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekort verlengd

De subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekort wordt verlengd met vijf maanden. Bestaande RAP-regio’s kunnen tot en met 31 mei 2023 subsidie aanvragen om de kwantitatieve en kwalitatieve tekorten in het onderwijs aan te pakken. Het ministerie van OCW stelt voor deze verlenging in totaal € 7.726.987 euro subsidie beschikbaar.

Subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekort verlengd

Wetsvoorstel NLQF naar de Tweede Kamer

Het wetsvoorstel Nederlands kwalificatieraamwerk NLQF is aangeboden aan de Tweede Kamer. Met het NLQF kan je het niveau van de leeruitkomsten van opleidingen vergelijken met dat van andere opleidingen, ook in Europa. Formele opleidingen in het vo, mbo en ho krijgen automatisch een NLQF-niveau. Eigenaren van non-formele opleidingen kunnen een inschaling aanvragen.

Wetsvoorstel NLQF naar de Tweede Kamer

MDT-subsidie beschikbaar!

Steeds meer mbo-scholen geven een impuls aan onderwijsdoelen met behulp van de maatschappelijke diensttijd (MDT). Er is opnieuw subsidie beschikbaar waarmee het onderwijs de unieke werkwijze van MDT kan inzetten voor studenten. De samenvatting van subsidieregeling MDT 2023 en aanvullende informatie is nu beschikbaar via deze link!

MDT-subsidie beschikbaar!

Meedenksessies voor scholen: hoe kunnen we ondersteunen bij het inzetten van MDT op jouw school?

Steeds meer scholen zien MDT als kans om invulling te geven aan- of aan te sluiten bij onderwijsdoelen als burgerschap en LOB. Om scholen en onderwijsprofessionals goed te ondersteunen bij de subsidieaanvraag en bij de implementatie van MDT in het onderwijsprogramma, ontwikkelt onderwijsteam MDT een landelijke ondersteuningsstructuur voor MDT. We roepen scholen op om mee te denken over de invulling van deze ondersteuning in twee meedenksessies. De sessie voor het mbo is op maandag 22 mei van 15.00 uur tot 16.30 uur. Meld je aan via deze link!

Meedenksessies voor scholen: hoe kunnen we ondersteunen bij het inzetten van MDT op jouw school?

Colofon

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag