MDT-subsidie beschikbaar!

Steeds meer mbo-scholen geven een impuls aan onderwijsdoelen met behulp van de maatschappelijke diensttijd (MDT). Er is opnieuw subsidie beschikbaar waarmee het onderwijs de unieke werkwijze van MDT kan inzetten voor studenten. De samenvatting van subsidieregeling MDT 2023 en aanvullende informatie is nu beschikbaar via deze link!

Met MDT kunnen jongeren – tussen de 12 en 30 jaar – hun talenten ontwikkelen, nieuwe mensen ontmoeten en tegelijkertijd iets doen voor een ander. MDT is inmiddels uitgegroeid tot een landelijke beweging en van grote waarde gebleken voor verschillende onderwijsdoelen. Dankzij MDT vergroten jongeren hun leefwereld en ontdekken ze hun talenten en interesses. Dat geeft hen richting en helpt bij het maken van een beroeps- of studiekeuze. Ze doen in een praktische omgeving vaardigheden en kennis op en dat helpt hen actief mee te doen in de samenleving. MDT kan ook kansen bieden voor voortijdig schoolverlaters en mogelijkheden bieden om op school te blijven of door te stromen naar school of werk. 

Zélf acties bedenken

‘Het is ons doel om studenten in hun kracht te zetten en de sociale cohesie binnen de school en in de samenleving te vergroten’, vertelt Jessica Reina Lapré, projectleider MDT op ROC Mondriaan. ‘Daarom integreren we de doelen van MDT op duurzame wijze binnen ons onderwijs. Wij werken samen met MDT-project Young Impact, een organisatie die workshops geeft en daarmee onze studenten in hun kracht zet. Wij dagen iedere deelnemer uit om zélf een actie te bedenken, waarin we veel samenwerken met het maatschappelijk middenveld. Zo hebben we bijvoorbeeld een samenwerking met Stichting Present en Humanitas. Dankzij MDT denken wij als school meer na over wat studenten nodig hebben en hun drijfveren in het leven. Het versnelt innovaties, zoals modulair werken of het werken met meer externe partijen, omdat je nu een kapstok hebt om dat voor elkaar te krijgen. Het voegt eigenlijk binnen alle lagen wel iets toe!’

MDT-subsidie beschikbaar!

Er is opnieuw subsidie beschikbaar waarmee scholen een MDT-project kunnen starten. Scholen kunnen nu, samen met meerdere organisaties, een aanvraag doen. De samenvatting van subsidieregeling MDT 2023 en aanvullende informatie is nu beschikbaar via deze link.