Wetsvoorstel NLQF naar de Tweede Kamer

Het wetsvoorstel Nederlands kwalificatieraamwerk NLQF is aangeboden aan de Tweede Kamer. Met het NLQF kan je het niveau van de leeruitkomsten van opleidingen vergelijken met dat van andere opleidingen, ook in Europa. Formele opleidingen in het vo, mbo en ho krijgen automatisch een NLQF-niveau. Eigenaren van non-formele opleidingen kunnen een inschaling aanvragen.

Straks komt op het diploma of bijlagen bij diploma’s het NLQF-niveau van die opleiding te staan. Zo draagt het NLQF bij aan de transparantie van het onderwijsaanbod. De Inspectie van het Onderwijs kan eventueel misbruik van NLQF-niveaus aanpakken.

Verzilveren over de grens

De Europese landen zijn bezig met het inschalen van de leeruitkomsten van opleidingen in een nationaal kwalificatieraamwerk dat gekoppeld is aan het Europees kwalificatieraamwerk (EQF). Opleidingen in heel Europa worden zo onderling vergelijkbaar. Arbeidsmigranten kunnen hun opleidingen in een ander land benutten; werkgevers kunnen gemakkelijker inschatten wat mensen kunnen. Hiermee draagt het NLQF bij aan het vrij verkeer van personen en goederen in Europa. Dat versterkt de economische ontwikkeling.

Het Nationaal Coördinatiepunt NCP NLQF bestond in december 2022 tien jaar. Inmiddels heeft het NLQF ruim 200 opleidingen in Nederland ingeschaald. Ruim 200.000 mensen hebben een non-formele opleiding afgerond met een NLQF-niveau.

Tweede Kamerdebat na de zomer

Het Tweede Kamerdebat over het wetsvoorstel NLQF staat na de zomer op de agenda. Scholen en andere partners krijgen in de loop van dit jaar informatie over het aanpassen van hun diploma’s.