Nieuwsbrief MBO

In deze nieuwsbrief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) houden wij je – door een selectie van het nieuws van de afgelopen periode – op de hoogte van ontwikkelingen in het beleid voor de sector mbo en de uitvoering van dit beleid. Zo vind je in deze nieuwsbrief onder meer berichten over de werkagenda mbo, de Onderwijspremie, Leven Lang Ontwikkelen en de OCW-agenda tegen discriminatie en racisme. Ook stippen we enkele interessante evenementen en campagnes aan.

Het volgende nummer van deze nieuwsbrief verschijnt eind november 2022.

Forse ambities voor mbo: 4,4 miljard euro tot en met 2027

Minister Robbert Dijkgraaf presenteerde 13 oktober de inzet van het kabinet voor het mbo. Samen met studenten, scholen, gemeenten en bedrijfsleven wordt medio november hiervoor een mbo-werkagenda voor 2022 – 2027 ondertekend. Voor Dijkgraaf staan in deze werkagenda drie prioriteiten centraal: het bevorderen van kansengelijkheid voor mbo-studenten, het verbeteren van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, inclusief stages, en het verbeteren van onderwijskwaliteit, onderzoek en innovatie. De minister gaat begin november in debat over zijn inzet voor het mbo.

Forse ambities voor mbo: 4,4 miljard euro tot en met 2027

Nomineer het beste onderwijsteam van jouw mbo-instelling voor de Nederlandse Onderwijspremie 2023

Het NRO heeft de call geopend om onderwijsteams voor te dragen voor de Nederlandse Onderwijspremie. Deze premie (voorheen: Nederlandse Hogeronderwijspremie) is de hoogste onderscheiding voor onderwijsteams. Voor het eerst kunnen nu ook mbo-teams worden voorgedragen. Nomineer dus jouw favoriete onderwijsteam voor deze prachtpremie!

Nomineer het beste onderwijsteam van jouw mbo-instelling voor de Nederlandse Onderwijspremie 2023

Meer regie en meer geld om Leven Lang Ontwikkelen te stimuleren

Leven Lang Ontwikkelen (LLO) moet gestimuleerd worden, zodat iedereen mee kan blijven doen op de arbeidsmarkt. In de Kamerbrief over LLO van eind september geven de ministeries OCW, SZW en EZK inzicht in de bestaande en nieuwe maatregelen die er voor moet zorgen dat LLO een vanzelfsprekendheid wordt. Voor personen, bedrijven en opleiders.

Meer regie en meer geld om Leven Lang Ontwikkelen te stimuleren

Draag bij aan het onderzoek naar taalonderwijs voor volwassen Oekraïense ontheemden

Basisvaardigheden zijn essentieel om deel te kunnen nemen aan de samenleving. Onder Oekraïense ontheemden leeft dan ook de behoefte om (onder andere) de Nederlandse taal te leren. OCW wil zicht krijgen op de stand van zaken rondom het taalonderwijsaanbod voor volwassen Oekraïense ontheemden. Daarom voert onderzoeksbureau Berenschot in opdracht van het ministerie een monitoringsonderzoek uit onder onderwijsaanbieders en gemeenten.

Draag bij aan het onderzoek naar taalonderwijs voor volwassen Oekraïense ontheemden

Lees de OCW-agenda tegen discriminatie en racisme en deel je ideeën!

In de Agenda tegen discriminatie en racisme lees je hoe het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap discriminatie en racisme gaat aanpakken in de komende vier jaar, ook in het mbo. Alle studenten en onderwijspersoneel moeten zich immers vrij en veilig voelen op school. Ook is het van belang dat alle studenten zich kunnen ontwikkelen zonder obstakels en zich kunnen herkennen in een divers onderwijsaanbod.

Lees de OCW-agenda tegen discriminatie en racisme en deel je ideeën!

Ga in gesprek met onze beleidsmedewerkers tijdens ‘Denk mee met OCW’!

Op woensdag 2 november is er weer de mogelijkheid om met het ministerie van OCW te praten over ons mooie mbo-onderwijs. Je kunt in gesprek met beleidsmedewerkers over onder andere het masterplan basisvaardigheden, de bevoegdheden van docenten die basisvaardigheden geven en de ontwikkelingen in het mbo richting 2030.

Ga in gesprek met onze beleidsmedewerkers tijdens ‘Denk mee met OCW’!

DUO start campagne ‘Je studiefinanciering goed geregeld in 2023?’

Alle studenten die studiefinanciering ontvangen en/of reizen met het studentenreisproduct ontvangen deze maand een bericht over hun studiefinanciering voor 2023. Om studenten hierover te informeren, start DUO een campagne via onderwijsinstellingen.

DUO start campagne ‘Je studiefinanciering goed geregeld in 2023?’

Regeling Kwaliteitsafspraken 2023: extra gelden voor het mbo!

Op 12 oktober 2022 is de Regeling Kwaliteitsafspraken 2023 gepubliceerd in de Staatscourant. Op basis van deze regeling worden de kwaliteitsmiddelen voor 2023 aan instellingen verstrekt. In totaal is er in 2023 een budget van circa € 586 miljoen aan kwaliteitsmiddelen beschikbaar. Daarvan is € 100 miljoen extra toegevoegd uit de coalitieakkoord-enveloppen voor extra ondersteuning van studenten op niveau 2.

Regeling Kwaliteitsafspraken 2023: extra gelden voor het mbo!

Colofon

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag