Meer regie en meer geld om Leven Lang Ontwikkelen te stimuleren

Leven Lang Ontwikkelen (LLO) moet gestimuleerd worden, zodat iedereen mee kan blijven doen op de arbeidsmarkt. In de Kamerbrief over LLO van eind september geven de ministeries OCW, SZW en EZK inzicht in de bestaande en nieuwe maatregelen die er voor moet zorgen dat LLO een vanzelfsprekendheid wordt. Voor personen, bedrijven en opleiders.

Drie beleidslijnen

Er gebeurt veel op het terrein van Leven Lang Ontwikkelen (LLO). De recent gestuurde Kamerbrief geeft een overzicht van de lopende maatregelen om Leven Lang Ontwikkelen te stimuleren langs drie beleidslijnen: personen, bedrijven en opleiders worden opgeroepen om zich in te zetten en zo een leven lang ontwikkelen mogelijk te maken. Dit is nodig omdat de arbeidsmarkt, ons werk, snel veranderd. We wisselen vaker en sneller van baan. Bovendien staan we voor een aantal maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie en vergrijzing. Het is daarom nodig de Nederlandse arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken. Het leren en ontwikkelen via een cursus of opleiding of op je werk helpt om te blijven groeien in je functie, je baan te behouden of de stap te maken naar een nieuwe job in bijvoorbeeld de techniek.

Een gezamenlijke aanpak

Er wordt vanuit het coalitie akkoord en het Nationaal Groeifonds (NGF) in totaal 1,2 miljard euro geïnvesteerd in LLO. De LLO-katalysator en de opschaling van de publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs zijn hierin grote projecten. In de brief wordt verder aangekondigd dat er meer gezamenlijke regie komt vanuit de rijksoverheid op al deze maatregelen, zodat zij elkaar aanvullen en witte vlekken beter in beeld komen.

Toekomstverkenning LLO

Een andere belangrijke aankondiging is de toekomstverkenning LLO voor het mbo en hoger onderwijs. Deze toekomstverkenning is op initiatief van Minister Wiersma gestart en resulteert in een actieplan die voor de zomer van 2023 naar de Kamer wordt gestuurd. In deze toekomstverkenning komen de meer fundamentele vraagstukken aan bod om vanuit de opleiders Leven Lang Ontwikkelen mogelijk te maken.

Programma leercultuur

Een derde punt in de Kamerbrief is het programma leercultuur dat eind dit jaar start. In dit programma worden een communicatiestrategie en campagne gestart om LLO te stimuleren. Deze worden met alle partijen (onderwijs, sociale partners en SER) gezamenlijk uitgewerkt.

De brief kun je hier lezen: Kamerbrief over beleidslijnen Leven Lang Ontwikkelen | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl