Nieuwsbrief MBO

In deze nieuwsbrief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) houden wij je – door een selectie van het nieuws van de afgelopen periode – op de hoogte van ontwikkelingen in het beleid voor de sector mbo en de uitvoering van dit beleid. Zo vind je in deze nieuwsbrief onder meer een bericht over praktijkleren met de praktijkverklaring, de landelijke monitor Leren en lesgeven met ICT in het mbo en de RVO-subsidieregeling.
 
Het volgende nummer van deze nieuwsbrief verschijnt in februari 2022.

Robbert Dijkgraaf beëdigd als minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap

Robbert Dijkgraaf is op 10 januari beëdigd als minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. De afgelopen weken stonden al in het teken van kennismaking. Om te horen wat er speelt en om samen plannen te maken, gaat hij ook de komende weken in gesprek met studenten, docenten, onderzoekers en al die andere mensen voor wie het werk van het ministerie van OCW van belang is.

Robbert Dijkgraaf beëdigd als minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap

Nieuwe wet maakt meer samenwerking mogelijk met vo en binnen mbo

De Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs (BHB) is op 1 januari 2022 grotendeels ingegaan. Het vormen van een verticale scholengemeenschap wordt mogelijk, het beroepscollege wordt geïntroduceerd en de definitie van het bevoegd gezag wordt gewijzigd. De wet biedt meer mogelijkheden voor samenwerking tussen scholen in het vo en mbo en binnen het mbo. Zo kunnen besturen dalende leerlingen- en studentenaantallen opvangen en kan het mbo, in samenwerking met het vo, een kwalitatief onderwijsaanbod in de regio garanderen.

Nieuwe wet maakt meer samenwerking mogelijk met vo en binnen mbo

Handreiking praktijkleren met de praktijkverklaring

Praktijkleren met de praktijkverklaring is een kortdurende mbo-scholing in de derde leerweg voor praktische werkzaamheden die een deelnemer volledig in het leerbedrijf kan aanleren. Over het organiseren van een dergelijke maatwerkopleiding leven bij mbo-instellingen nog veel vragen. Het Kennispunt MBO heeft daarom een handreiking gepubliceerd voor mbo-instellingen die deze scholing (willen) aanbieden.

Handreiking praktijkleren met de praktijkverklaring

Tip leerbedrijven over de Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg!

Erkende leerbedrijven kunnen nog tot het eind van deze maand RVO-subsidie aanvragen. Dat is een subsidieregeling van het ministerie van SZW voor het realiseren van praktijkplaatsen voor met werkloosheid bedreigde werknemers en werkzoekenden. In juni is de volgende aanvraagronde. Zijn er erkende leerbedrijven in je netwerk met werknemers die (mogelijk) in aanmerking komen voor deze subsidieregeling? Wijs hen er dan op!
 

Tip leerbedrijven over de Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg!

Mailing DUO over teruggave lesgeld

Mbo-studenten die voor 1 mei van het lopende studiejaar klaar zijn of stoppen met hun studie, kunnen soms (een deel van) het lesgeld terugkrijgen. Studenten blijken hiervan vaak niet op de hoogte te zijn, waardoor ze soms geld mislopen. Daarom heeft DUO half januari een mailing gestuurd aan onderwijsinstellingen, zodat zij studenten hier op kunnen wijzen.

Mailing DUO over teruggave lesgeld

Landelijke monitor Leren en lesgeven met ICT in het mbo

Het ministerie van OCW, de MBO Raad, Doorpakken op Digitalisering en het iXperium/Centre of Expertise leren met ICT, nodigen besturen van scholen uit de mbo-sector uit om deel te nemen aan de monitor Leren en lesgeven met ICT in het mbo. De monitor geeft inzicht in het gebruik van ICT in het onderwijs en de competenties van docenten op het gebied van leren en lesgeven met ICT. Deelname is kosteloos.

Landelijke monitor Leren en lesgeven met ICT in het mbo

Nieuwe gids voor mbo studenten met een chronische aandoening

In maart 2022 lanceert Stichting Zorgeloos naar School een gids voor het mbo. Het afgelopen jaar is in co-creatie een super praktische gids ontwikkeld voor en door studenten met een chronische aandoening. Daarnaast hebben ook mbo-docenten, mbo-professionals en ouders aan de gids mee gewerkt. 

Nieuwe gids voor mbo studenten met een chronische aandoening

Beeld: ©nieuwe gids

Twee vernieuwde dashboards van het CBS en SBB over onderwijs-arbeidsmarkt

Onlangs zijn er twee veelvuldig door mbo-instellingen gebruikte dashboards vernieuwd en gebruiksvriendelijker geworden: het dashboard Arbeidsmarktpositie van mbo-gediplomeerden van het CBS en het dashboard Feiten en Cijfers over mbo-kwalificaties van SBB.

Twee vernieuwde dashboards van het CBS en SBB over onderwijs-arbeidsmarkt

Beeld: ©ontwikkeling

Colofon

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag