Een nieuw schooljaar, nieuwe ontwikkelingen in het mbo

LOF-festival: lof voor de leraar

Alle leraren verdienen LOF. Lof voor het fantastische werk dat zij doen om het onderwijs beter te maken. Daarom organiseert het CAOP op woensdag 18 september het LOF-festival.

LOF-festival: lof voor de leraar

Extra geld voor opscholing instructeurs

Per 1 augustus 2018 zijn de bekwaamheidseisen voor instructeurs in het mbo in werking getreden. Als je als instructeur aan de bekwaamheidseisen voldoet, kun je nu ook sinds 1 augustus 2019 subsidie ontvangen om je via scholing verder te ontwikkelen en daarmee jouw positie verder te versterken.

Extra geld voor opscholing instructeurs

Meer geld voor zij-instromers in de Bèta en techniek

Werk je of wil je gaan werken als docent in een technische mbo-opleiding en moet je je pedagogisch-didactisch getuigschrift nog halen? Dan kan jouw werkgever alsnog subsidie voor jou ontvangen.

Meer geld voor zij-instromers in de Bèta en techniek

Ministers Van Engelshoven en Slob verbeteren overgang tussen vmbo en mbo

Er komt een betere overgang tussen het vmbo en mbo. Scholen voor vmbo en mbo kunnen hun opleidingen als één geheel gaan aanbieden aan leerlingen. Onderwijsministers Van Engelshoven en Slob gaan dit wettelijk regelen.

Verbeteren overgang vmbo-mbo

Minister Van Engelshoven bij opening schooljaar Friese Poort

‘Zonder het talent dat het mbo voortbrengt wordt er geen infuus gezet en geen zonnepaneel gelegd. Staan treinen stil en blijven de koelkasten van Nederland beangstigend leeg.’ Die woorden gebruikte minister Ingrid van Engelshoven op 26 augustus bij de opening van het mbo-jaar bij ROC Friese Poort. Ook vroeg ze aandacht voor de groep jongeren in Nederland die economisch niet zelfstandig zijn. Lees hier het hele verhaal.

Tweede Kamer beoordeelt wetsvoorstel studentenfonds

Het wetsvoorstel ‘versterken positie mbo-studenten’ is ingediend bij de Tweede Kamer. De minister van OCW geeft aan dat iedere jongere, ongeacht zijn of haar financiële of persoonlijke situatie, de kans moet krijgen om onderwijs te volgen.

Tweede Kamer beoordeelt wetsvoorstel studentenfonds

Voortgang pilot mbo-verklaring

In het regeerakkoord is een afspraak gemaakt over studenten onder de 23 jaar, die het onderwijs verlaten zonder starkwalificatie. Er is afgesproken dat mbo-scholen aan studenten onder de 23 zonder startkwalificatie, die hun diploma niet halen en het onderwijs verlaten, een bewijs meegeven van wat zij wél hebben gehaald. Jongeren boven de 23 of met een startkwalificatie kunnen op verzoek een mbo-verklaring krijgen.

Voortgang pilot mbo-verklaring

18 november Dag van het mbo: meld je aan!

Een goed voornemen voor het nieuwe schooljaar: bezoek de 'De Dag van het MBO' op maandag 18 november. Inmiddels is de inschrijving geopend.

18 november Dag van het mbo: meld je aan!

Inspiratie opdoen tijdens de Dag van de stad

Op 28 november 2019 vindt in het World Forum in Den Haag alweer de 3e editie van de Dag van de Stad plaats. Het thema is “Wie durft?”. Was het niet het mbo dat lef heeft? Kom naar de Dag van de Stad en laat je inspireren.

Laat je inspireren tijdens de Dag van de Stad

Tweede Kamerbrieven

Colofon

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag