Extra geld voor opscholing instructeurs

Per 1 augustus 2018 zijn de bekwaamheidseisen voor instructeurs in het mbo in werking getreden. Daarmee heeft de functie van instructeur meer erkenning gekregen. Als je als instructeur aan de bekwaamheidseisen voldoet, kun je nu ook sinds 1 augustus 2019 subsidie ontvangen om je via scholing verder te ontwikkelen en daarmee jouw positie verder te versterken.

Via de Subsidieregeling instructeursbeurs mbo kun je subsidie aanvragen voor de vergoeding van studiekosten, als je een geaccrediteerde bacheloropleiding of associate degree-opleiding wilt volgen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de vergoeding van collegegeld, studiemiddelen en reiskosten. Het maximale bedrag is 7700 euro per studiejaar en je kunt een aanvraag indienen voor maximaal drie studiejaren.

Om nog in aanmerking te komen voor subsidie voor scholing in het studiejaar 2019-2020, moet je de aanvraag indienen voor 1 oktober. Dit kun je doen door dit formulier op de website van DUO in te vullen. Wil je in het studiejaar 2020-2021 starten met een opleiding en hiervoor subsidie ontvangen? Dan kun je de aanvraag indienen tussen 1 april en 31 mei 2020.

Ook je werkgever kan onder bepaalde voorwaarden subsidie krijgen voor jouw studieverlof. Overige voorwaarden en de Subsidieregeling instructeursbeurs mbo vind je hier.