Meer geld voor zij-instromers in de Bèta en techniek

Werk je of wil je gaan werken als docent in een technische mbo-opleiding en moet je je pedagogisch-didactisch getuigschrift nog halen? Dan kan jouw werkgever alsnog subsidie voor jou ontvangen!

Omdat de beschikbare subsidie voor zij-instromers niet toereikend was om alle aanvragen toe te kennen, heeft het kabinet extra geld beschikbaar gesteld, specifiek voor het opleiden van zij-instromers die als docent werken in een technische mbo-opleiding. Het kabinet wil hiermee de tekorten in technische opleidingen verminderen.

De aanvraag kan hier door jouw werkgever worden ingediend.

Het is belangrijk dat bij vraag 2.7 (welke lesbevoegdheid gaat u halen en voor welk vak?) in het invul vak ‘voor het vak’ door je werkgever wordt aangegeven aan welke mbo-opleiding je les geeft. Dit moet namelijk een opleiding zijn die vermeld is in de lijst met opleidingen die vallen onder de Bèta en techniek zoals vermeld in de regeling.

De komende jaren is hiervoor vier miljoen euro extra per jaar beschikbaar. De subsidieregeling vind je hier.