Tweede Kamer beoordeelt wetsvoorstel studentenfonds

De minister van OCW geeft aan dat iedere jongere, ongeacht zijn of haar financiële of persoonlijke situatie, de kans moet krijgen om onderwijs te volgen. Het wetsvoorstel ‘versterken positie mbo-studenten’ is ingediend bij de Tweede Kamer.

Het wetsvoorstel gaat over:
1) de introductie van een mbo-studentenfonds;
2) maatregelen voor de versterking van de positie van zwangere mbo-studenten;
3) de introductie van de mbo-verklaring;
4) wijziging van de benaming van mbo-studenten en
5) het niet langer verplichten om nadere vooropleidingseisen te stellen.

Het wetsvoorstel, de toelichting op het voorstel en de reactie van de Raad van State zijn hier te vinden.