Nieuws voortgezet onderwijs: Coronavirus, doorstroomtoets po-vo

Coronavirus en onderwijs

Het is belangrijk om de richtlijnen van de overheid, het RIVM en de GGD te volgen als het gaat om het coronavirus. Er is een landelijk informatienummer: 0800-1351. Het RIVM adviseert scholen om contact te onderhouden met de plaatselijke GGD. Er is nu geen noodzaak om scholen te sluiten. De voorzitter van de veiligheidsregio (burgemeester) heeft de bevoegdheid om een school − of een deel daarvan − te sluiten. Op de website van de Rijksoverheid vindt u antwoorden op vragen over het coronavirus en het onderwijs. Ook de PO-Raad en de VO-raad bieden informatie voor scholen.

Internetconsultatie over het wetsvoorstel Doorstroomtoetsen PO, incl. één aanmeldmoment van leerlingen bij de middelbare school

Onlangs heeft Minister Slob voor Primair en Voortgezet Onderwijs het conceptwetsvoorstel Doorstroomtoetsen PO gepubliceerd voor zogeheten internetconsultatie. Met deze internetconsultatie kan elke burger, organisatie en dus ook school in Nederland tot en met 22 maart 2020 reageren op het wetsvoorstel. Deze reacties spelen een belangrijke rol bij de politieke besluitvorming over het voorstel en kunnen indien nodig ook leiden tot verbetering ervan.

Internetconsultatie Wetsvoorstel Doorstroomtoetsen PO, incl. één aanmeldmoment van leerlingen bij de middelbare school

Subsidie doorstroomprogramma’s PO-VO voor gelijke kansen

Tot eind mei kunnen scholen voor PO en VO gezamenlijk subsidie aanvragen op grond van de Regeling doorstroomprogramma’s PO-VO. De regeling heeft als doel de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs te versoepelen. Deelnemers zijn leerlingen die op een hoger niveau kunnen presteren, maar minder ondersteuning of hulpbronnen tot hun beschikking hebben dan hun klasgenoten. Door deelname vergroten zij hun kennis en vaardigheden.

Subsidie doorstroomprogramma's PO-VO voor gelijke kansen

Rookvrij schoolterrein, bericht van staatssecretaris VWS Paul Blokhuis

Vanaf 1 augustus moeten alle schoolterreinen rookvrij zijn, van primair onderwijs tot en met mbo's en universiteiten. Zien roken doet roken en het schoolterrein moet niet de plek zijn waar kinderen leren roken. In 2040 willen we een rookvrije generatie. Samen met het Trimbos-instituut, de Gezonde School en de Alliantie Nederland Rookvrij werken we hier naar toe.

Rookvrij schoolterrein

Veiligheid op school

Veel scholen maken zich zorgen over leerlingen die op straat, en soms ook in de school, rondlopen met messen. Met enige regelmaat verschijnen verontrustende berichten in de pers. Stichting School & Veiligheid geeft op de website informatie over wapen- en kluisjescontrole, wapenbezit op school en het belang van een helder aangiftebeleid.

Aanvullend is het mogelijk om op schooldagen advies te krijgen van de medewerkers van de helpdesk, bereikbaar op (030) 285 61 66.

Wijziging bij de lerarenbeurzen in 2020

Het tekort aan leraren vraagt een steviger aanpak. Daarom wordt in 2020 een deel van het geld van de subsidie Lerarenbeurs besteed aan de bestrijding van het lerarentekort. Met het aangepaste budget voor de Lerarenbeurs in 2020 blijft er voldoende geld beschikbaar om alle leraren die al een opleiding zijn gestart met de beurs, deze te laten vervolgen of af te laten ronden. Voor nieuwe beursaanvragen is een beperkt budget beschikbaar. 

Wijziging bij de lerarenbeurzen

Commissie Onderwijsbevoegdheden van start

De commissie Onderwijsbevoegdheden onderzoekt hoe het bevoegdhedenstelsel voor leraren beter kan worden ingericht zodat de kwaliteit van het onderwijs verbetert en het aantrekkelijker wordt om te (blijven) werken in het onderwijs. Dat doet de commissie in opdracht van het kabinet op voorstel van de onderwijsministers Van Engelshoven en Slob. Deze opdracht is een vervolg op het advies ‘Ruim baan voor leraren’ van de Onderwijsraad.

Commissie Onderwijsbevoegdheden van start

LerarenOntwikkelFonds

De MBO-pioniers en het LerarenOntwikkelFonds gaan samen verder als het LerarenOntwikkelFonds. Het LerarenOntwikkelFonds (LOF) ondersteunt de ontwikkeling van de leraar én van het onderwijs. Leraren uit het primair en voortgezet onderwijs, het speciaal onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs kunnen binnenkort via het LOF subsidie aanvragen om een eigen project te financieren.

LerarenOntwikkelFonds

Onderzoek naar kwaliteit en professionalisering intern toezicht

Alle besturen in het funderend onderwijs hebben in de week van 2 maart een online vragenlijst voor het intern toezicht ontvangen van Regioplan. Voor de resultaten van dit onderzoek in opdracht van OCW is het belangrijk dat zoveel mogelijk intern toezichthouders de vragenlijst invullen. We vragen u de intern toezichthouders te wijzen op de vragenlijst. Het invullen duurt ongeveer 15 minuten. De resultaten van dit onderzoek worden in de zomer van 2020 verwacht.

Onderzoek naar kwaliteit en professionalisering

Digitaal Talent Dag 16 maart

Denk en doe mee op de Digitaal Talent Dag op 16 maart. Daar komen de volgende onderwerpen aan de orde: Hoe kan ons onderwijs ervoor zorgen dat leerlingen en studenten beschikken over de kennis en vaardigheden om succesvol te zijn in de digitale samenleving? Hoe kunnen nieuwe digitale technologieën - zoals AI - bijdragen aan deze ambitie? Wat betekent dat voor onze leraren? Hoe kunnen onderwijs, bedrijfsleven en wetenschap samenwerken om al deze doelen te bereiken?

Digitaal Talent Dag

Inschrijving voor innovatietraject Voortgezet Leren

Is uw school bezig met een onderwijs- of schoolontwikkeling en wilt u kosteloos gebruik maken van ondersteuning, expertise en onderzoeksinstrumenten? Dan kunt u zich aanmelden voor het innovatietraject Voortgezet Leren. Al bijna 100 vo-scholen doen mee. In een innovatietraject werkt een team van uw school gedurende één schooljaar aan een ontwikkelvraag. Aanmelden kan van 16 maart tot uiterlijk 6 april. Lees hier meer over het traject en het programma Voortgezet Leren. 

Afzender

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag