LerarenOntwikkelFonds

LerarenOntwikkelFonds

De MBO-pioniers en het LerarenOntwikkelFonds gaan samen verder als het LerarenOntwikkelFonds. Het LerarenOntwikkelFonds (LOF) ondersteunt de ontwikkeling van de leraar én van het onderwijs. Leraren uit het primair en voortgezet onderwijs, het speciaal onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs kunnen binnenkort via het LOF subsidie aanvragen om een eigen project te financieren.

Subsidie voor leraren via het LOF

Het LOF biedt leraren begeleiding en bijeenkomsten om hun eigen project te realiseren. De subsidieregeling LerarenOntwikkelFonds voor leraren PO en VO wordt verlengd voor schooljaar 2020-2021 en uitgebreid met leraren MBO. De subsidieregeling LOF komt daar in de plaats van de MBO Onderwijspioniers. Voor jouw initiatief kun je een financiële bijdrage van minimaal € 4000, – en maximaal € 30.000, – aanvragen waarmee je bijvoorbeeld vervanging kunt regelen om onder schooltijd aan je initiatief te werken. Meer informatie vindt u via de website LerarenOntwikkelFonds.