Onderzoek naar bekostiging PO/VO en ander nieuws

Onderzoek naar doelmatigheid en toereikendheid bekostiging

Alle schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs hebben een uitnodiging ontvangen om mee te doen aan een verkennend onderzoek naar de doelmatigheid en toereikendheid van de bekostiging primair en voortgezet onderwijs. Bestuurders, (locatie)directeuren en leraren kunnen een enquête invullen via de website www.onderzoekbekostigingpovo.nl. Uw medewerking aan dit onderzoek in opdracht van OCW is belangrijk. Aanleiding is een toezegging van minister Slob aan de Tweede Kamer. De resultaten worden in maart 2020 bekendgemaakt.

Onderzoek naar doelmatigheid en toereikendheid bekostiging

Dreiging op school? Meld het meteen!

Als er een dreiging plaatsvindt op school, is dat schrikken voor iedereen. Natuurlijk hoop je dat het nooit gebeurt. Als er toch iets voorvalt, is het belangrijk om voorbereid te zijn. De allereerste stap is altijd dat u melding doet van de dreiging. Dat kan via 112 of via uw contactpersoon bij de politie. Zorg dat u en uw team weten hoe te handelen als zoiets gebeurt, en bespreek dit met elkaar. Op de website van Stichting School & Veiligheid vindt u meer informatie over wat u moet doen bij een dreiging.

Dreiging op school? Meld het meteen!

Wetsvoorstel afschaffing fusietoets

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel van minister Slob om de fusietoets af te schaffen. Het afschaffen van de fusietoets was een van de afspraken uit het regeerakkoord. Als het wetsvoorstel ook door de Eerste Kamer wordt aangenomen, kunnen schoolbesturen op basis van de nieuwe wet op lokaal niveau het besluit nemen om met elkaar samen te werken. De fusie-effectrapportage en de medezeggenschapsraad blijven een belangrijke rol spelen.

Wetsvoorstel afschaffen fusietoets

Een pop-up museum door uw leerlingen

Uw leerlingen die zelf een pop-up-museum openen; tijdens de Nationale Museumweek kan het! Meld u aan en misschien opent uw museum tussen 13 en 26 april 2020 haar deuren. Het pop-up-museum is een ervaring die niet alleen de leerlingen verrijkt, maar ook hun ouders en de stad(swijk). Aan de andere kant ervaart een museum hoe het is om door de ogen van jongeren naar de eigen collectie te kijken.

Een pop-up museum door uw leerlingen

De Schoolleidersconferentie: van visie naar actie

Hoe maak je als schoolleider de vertaalslag van visie naar actie? Die vraag staat centraal tijdens de Schoolleidersconferentie op 13 november. Inspirerende sprekers geven je nieuwe inzichten, je gaat aan de slag met thema’s als veranderkracht en lerende cultuur en je wisselt ervaringen uit met collega-schoolleiders. Dé manier om buiten de waan van de dag stappen te zetten in de onderwijsontwikkeling. Meld je aan door hier te klikken.

De Schoolleidersconferentie:van visie naar actie

Uitkomsten belevingsonderzoek leraren en schoolleiders TALIS 2018

TALIS (Teaching and Learning International Survey) is een groot internationaal belevingsonderzoek van de OESO onder leraren en schoolleiders in de onderbouw van het voortgezet onderwijs naar hun leer- en werkervaringen. In 2018 hebben voor het eerst ook Nederlandse basisscholen deelgenomen, samen met nog 14 andere landen. Deelnemende scholen met voldoende respons hebben in juni een schoolrapport ontvangen. Meer informatie over de uitkomsten van TALIS 2018 vindt u op de website van TALIS.

Uitkomsten belevingsonderzoek TALIS 2018

Colofon

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag