Uitkomsten belevingsonderzoek TALIS 2018

TALIS (Teaching and Learning International Survey) is een groot internationaal belevingsonderzoek van de OESO onder leraren en schoolleiders in de onderbouw van het voortgezet onderwijs naar hun leer- en werkervaringen. In 2018 hebben voor het eerst ook Nederlandse basisscholen deelgenomen, samen met nog 14 andere landen. Deelnemende scholen met voldoende respons hebben in juni een schoolrapport ontvangen. Meer informatie over de uitkomsten van TALIS 2018 vindt u op de website van TALIS en in een brief aan de Tweede Kamer