Inspiratie basisvaardigheden, in gesprek over sturing en ander nieuws primair onderwijs

Inspiratie om te werken aan de basisvaardigheden

Wilt u dit jaar met uw school het onderwijs in taal, rekenen-wiskunde, burgerschap en/of digitale geletterdheid verder verbeteren? In dit bericht staan publicaties, lees- en kijktips om u te inspireren en te helpen. Nieuw zijn de special van Didactief over taal-rekenen en de themapagina’s over burgerschap op Onderwijskennis.nl.

Inspiratie om te werken aan de basisvaardigheden

OCW Dichtbij: in gesprek over sturing in het funderend onderwijs

Wilt u met het ministerie van OCW in gesprek over dilemma’s rondom sturing, zeggenschap, bekostiging of arbeidsvoorwaardenvorming in het funderend onderwijs? En bent u leraar, onderwijsondersteuner, schoolleider, ouder, bestuurder of lid van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad of het interne toezicht? Dan bent u van harte welkom bij de regiobijeenkomsten die we eind januari 2024 organiseren.

In gesprek over sturing in het funderend onderwijs

Actieprogramma Digitale School gelanceerd

Ook leerlingen die door lichamelijke of psychische oorzaken tijdelijk niet naar school kunnen, hebben recht op onderwijs. Het Actieprogramma Digitale School helpt scholen om de mogelijkheden van digitaal afstandsonderwijs voor deze leerlingen zo goed mogelijk te benutten. Op 27 februari kunt u hierover een webinar volgen. Ook zijn er twee nieuwe brochures over digitaal afstandsonderwijs, start er een leernetwerk en organiseert Kennisnet themabijeenkomsten op 7 en 12 maart.

Actieprogramma Digitale School gelanceerd

Subsidieregeling Verbinding po-vo binnenkort van start

De subsidieregeling Verbinding po-vo gaat vanaf het schooljaar 2024-2025 van start. De regeling volgt  de subsidieregeling Doorstroomprogramma’s po-vo op en heeft als doel om de doorstroom van leerlingen van het po naar het vo te versoepelen. De aanvraagperiode voor de subsidie start naar verwachting in februari 2024.

Subsidieregeling Verbinding po-vo binnenkort van start

Winnaars Challenge Lerarentekort geselecteerd

De afgelopen maanden zochten wij naar manieren om leerlingen enthousiast te maken voor een baan in het onderwijs. Er is immers een groot tekort aan lerarenen dat tekort dreigt te groeien. In de Challenge Lerarentekort kon iedereen met een goed idee dit inzenden. Uit de vele inzendingen zijn er inmiddels drie winnaars geselecteerd.

Winnaars Challenge Lerarentekort geselecteerd

Dyslexie Centraal gaat door!

Ook in 2024 zet Dyslexie Centraal zich in voor een effectieve aanpak van ernstige leesproblemen en dyslexie in onderwijs en zorg. Dyslexie Centraal organiseert activiteiten en deelt kennis en informatie voor onderwijsprofessionals,  leerlingen, ouders, bestuurders en beleidsmakers. Op dyslexiecentraal.nl vindt u handreikingen, richtlijnen, goede voorbeelden, tools en scans en antwoorden op vragen over de ondersteuning van leerlingen.

Dyslexie Centraal gaat door!