Subsidieregeling Digitale School gepubliceerd en ander nieuws primair onderwijs

Subsidieregeling Digitale School gepubliceerd

Er komt subsidie beschikbaar voor coalities van scholen en samenwerkingsverbanden die een regionale digitale schoolvoorziening willen opzetten voor kinderen en jongeren die thuiszitten of dreigen uit te vallen. De aanvraagperiode van de subsidie opent kort na de zomervakantie. Er is een samenvatting van de regeling en een toelichtende video beschikbaar en er komen online spreekuren op 20 juni, 4 juli en 5 september.

Subsidieregeling Digitale School gepubliceerd

Neem deel aan een leertraject van Ontwikkelkracht en leer van andere scholen

Wilt u graag leren van andere scholen? Vier Expertscholen bieden komend schooljaar binnen het programma Ontwikkelkracht een leertraject aan. De leertrajecten die worden aangeboden zijn: ‘Een leven lang lezen’, ‘Een passend onderwijsaanbod voor iedere leerling’, ‘Ontdek de kracht van formatief handelen’ en ‘Samen werken aan effectieve lessen op basis van wetenschappelijke inzichten’. Aanmelden kan tot en met 28 juni 2024.

Neem deel aan een leertraject van Ontwikkelkracht en leer van andere scholen!

Laat uw stem horen over de landelijke norm voor basisondersteuning

Welke ondersteuning moet elke leerling kunnen krijgen op school? En welke basisondersteuning bieden scholen op dit moment? Help mee door uw stem te laten horen over het concept van de landelijke norm voor basisondersteuning en vul de enquête in. Dat kan tot en met 30 juni.

Laat uw stem horen over de landelijke norm voor basisondersteuning

Aanpak basisvaardigheden werpt eerste vruchten af

Iedere leerling moet goed kunnen lezen, schrijven en rekenen, digitaal vaardig zijn en weten hoe de samenleving werkt. Met hulp van het Masterplan basisvaardigheden zijn steeds meer scholen hier hard mee aan de slag. De eerste voorzichtige resultaten zijn al zichtbaar, en nu is het belangrijk om deze koers vast te houden. De praktijkverhalen en duurzame interventies op Masterplan basisvaardigheden.nl kunnen hierbij helpen.

Aanpak basisvaardigheden op scholen werpt eerste vruchten af

Conferentie Wegwijs in welbevinden 14 oktober 2024

Hoe versterk je het welbevinden van leerlingen en het schoolteam op een manier die echt werkt? Hierover organiseert het Nationaal Programma Onderwijs op 14 oktober in ‘s-Hertogenbosch de conferentie Wegwijs in welbevinden. We nodigen u hier graag voor uit! U kunt zich nu voor de conferentie aanmelden.

Conferentie Wegwijs in welbevinden 14 oktober 2024

Startdatum nieuwkomersbekostiging po aangepast naar datum van inschrijving

Schoolbesturen ontvangen aanvullende bekostiging om nieuwkomersonderwijs te organiseren. De startdatum voor deze bekostiging in het po is aangepast van de datum van vestiging van de leerling in Nederland naar de datum van eerste inschrijving op een school.

Startdatum nieuwkomersbekostiging po aangepast naar de datum van inschrijving

Normenkader Informatiebeveiliging en Privacy voor het onderwijs vernieuwd

Het Normenkader Informatiebeveiliging en Privacy helpt scholen om de digitale veiligheid te  verhogen. In het normenkader staat beschreven aan welke regels, principes en standaarden scholen moeten voldoen voor een digitaal veilige schoolomgeving. Het normenkader is vernieuwd en sinds 6 juni online beschikbaar voor alle scholen. Op 19 juni kunt u meedoen aan een vragenuurtje over het vernieuwde normenkader.

Het Normenkader Informatiebeveiliging en Privacy voor het onderwijs is vernieuwd