Een heldere ambitie voor inclusief onderwijs

In mei 2024 is het Beleidskader: met elkaar voor alle kinderen en jongeren aangeboden aan de Tweede Kamer. Hierin staat welke definitie van inclusief onderwijs de overheid gebruikt, hoe een inclusieve leeromgeving eruit ziet en wat de belangrijkste kenmerken zijn van een inclusieve school. In de animatievideo op rijksoverheid.nl/inclusiefonderwijs krijgt u een indruk van een inclusieve school.

Binnen inclusief onderwijs zijn alle kinderen en jongeren welkom op een school dicht bij huis. Wie je ook bent en wat je talenten ook zijn. Iedereen telt mee, doet mee en is gelijkwaardig. En er wordt samen en van elkaar geleerd. Zo leren kinderen en jongeren dat iedereen verschillend is en leren ze dat ook te respecteren.

Inclusief onderwijs biedt kinderen en jongeren met dezelfde talenten gelijke kansen. Ze kunnen het profiel en de vakken kiezen die ze willen. Zo kan iedereen een baan vinden die bij hem of haar past. Inclusief onderwijs heeft een positief effect op het leren en de ontwikkeling van alle kinderen en jongeren. Het legt de basis voor een inclusievere samenleving.

De overheid streeft ernaar dat in 2035 de meeste scholen de overgang naar inclusief onderwijs hebben gemaakt.

Wilt u meer weten over inclusief onderwijs? Bekijk dan rijksoverheid.nl/inclusiefonderwijs.