Startdatum nieuwkomersbekostiging po aangepast naar de datum van inschrijving

Schoolbesturen ontvangen aanvullende bekostiging om nieuwkomersonderwijs te organiseren. De startdatum voor deze bekostiging in het po is aangepast van de datum van vestiging van de leerling in Nederland naar de datum van eerste inschrijving op een school.

De datum van vestiging in Nederland kon in de praktijk verschillen van de daadwerkelijke inschrijfdatum op school. Daardoor kwam het voor dat schoolbesturen minder dan de beoogde één of twee jaar nieuwkomersbekostiging ontvingen. Met de aanpassing van de startdatum doet dit probleem zich niet meer voor. 

Aanvraag op basis van de datum eerste inschrijving

Bij de wijziging van de regeling stelt DUO het bestand “Nieuwkomers” ter beschikking aan schoolbesturen. Het bestand bevat de gegevens die schoolbesturen nodig hebben voor hun aanvraag van de nieuwkomersbekostiging. Zo wordt de datum van eerste inschrijving getoond en wordt voor een groot deel van de leerlingen aangegeven of deze als asielzoeker of als overige vreemdeling moeten worden aangemerkt. Dit bepaalt namelijk of de bekostiging voor één of twee jaar mag worden aangevraagd.

Vanaf peildatum 1 juli 2024 kunnen schoolbesturen een aanvraag doen op basis van de datum van eerste inschrijving. Het bestand Nieuwkomers van DUO zal voor het eerst beschikbaar worden gesteld op 8 juli 2024, omdat scholen zeven dagen de tijd hebben om de in- en uitschrijvingen in het ROD vast te leggen. De aanvraag die hoort bij de peildatum van 1 juli moet op 26 augustus 2024 zijn ingediend.

Mijn DUO

Het bestand Nieuwkomers is op schoolniveau beschikbaar in Mijn DUO voor medewerkers met de rol ‘Medewerker schooladministratie ROD’ en de rol ‘Medewerker schoolleiding ROD’. Voor besturen worden de bestanden van de onderliggende scholen beschikbaar gesteld in een ZIP-bestand. Voor het ophalen van het ZIP-bestand is de rol ‘Medewerker bestuur ROD’ nodig. Op de pagina van Mijn DUO is meer informatie over rollen en autorisaties te vinden. Schoolbesturen ontvangen per mail nog meer informatie van DUO over het bestand.

Aanpassing in het voortgezet onderwijs volgt in 2026

Voor het voortgezet onderwijs is de aanpassing van de startdatum voorzien per 1 januari 2026. Dit is later dan in het primair onderwijs, omdat de wijziging voor het voortgezet onderwijs moet worden verwerkt in de geautomatiseerde systemen van DUO.