Neem deel aan een leertraject van Ontwikkelkracht en leer van andere scholen!

Wilt u graag leren van andere scholen? Vier Expertscholen bieden komend schooljaar binnen het programma Ontwikkelkracht een leertraject aan. De leertrajecten die worden aangeboden zijn: ‘Een leven lang lezen’, ‘Een passend onderwijsaanbod voor iedere leerling’, ‘Ontdek de kracht van formatief handelen’ en ‘Samen werken aan effectieve lessen op basis van wetenschappelijke inzichten’. Aanmelden kan tot en met 28 juni 2024.

Veel scholen in Nederland bezitten een schat aan expertise en ervaring over wat wel en niet werkt. Alleen blijft deze kennis vaak binnen de school en wordt deze niet gedeeld met andere scholen. De pijler Expertscholen van Ontwikkelkracht koppelt expertscholen aan deelnemende scholen, met als doel kennis uit te wisselen over aanpakken die écht werken.

Vier leertrajecten

Wilt u uw schoolteam nieuwe aanpakken meegeven? Met deze vier leertrajecten van de expertschool krijgt uw hele team nieuwe kennis mee:

  1. Leven lang lezen

Vergroot de leesmotivatie van leerlingen én leerkrachten met als doel het leesniveau te verbeteren;

  1. Gedrag én leren – Passend onderwijsaanbod voor iedere leerling

Leer hoe je een passend onderwijsaanbod kan creëren voor leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeftes;

  1. Ontdek de kracht van formatief handelen

Maak het leerproces van elke leerling zichtbaar door middel van kennisgedreven en onderzoeksmatig werken;

  1. Samen werken aan effectieve lessen op basis van wetenschappelijke inzichten

Wat maakt een les effectief en hoe draagt het gedrag van een leraar hieraan bij?

Meedoen

Op de website van Ontwikkelkracht vindt u meer informatie over de vereisten voor deelname.  Via Ontwikkelkracht kunt u zich tot en met 28 juni 2024 aanmelden voor het leertraject van uw keuze en in oktober en november 2024 komt er een extra aanmeldronde. Houd de website van Ontwikkelkracht in de gaten voor meer informatie hierover.

Een deel van de geïnvesteerde uren wordt vergoed vanuit de subsidieregeling van Ontwikkelkracht.

Ontwikkelkracht

Samen bouwen we aan beter onderwijs! Ontwikkelkracht is een duurzame investering in het primair en voortgezet onderwijs, waarbij de wisselwerking tussen onderwijspraktijk en onderwijsonderzoek centraal staat. Onze aanpak zorgt voor blijvende impact door een lerende cultuur op scholen te bevorderen, kennis uit onderzoek toegankelijk te maken, nieuwe kennis te creëren voor landelijke onderwijsvraagstukken en kennisdeling tussen scholen te stimuleren. Scholen krijgen de ruimte, tijd en kennis mee die nodig zijn voor goed onderwijs. Dit realiseren we met onze samenwerkende partijen: Expertscholen, Groeikracht, De Transformatieve School, Education Lab Netherlands en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).