Vragenlijst stijgende energieprijzen, schoolgebouwen winterklaar maken en ander nieuws primair onderwijs

In deze nieuwsbrief PO herhalen we de oproep om mee te doen met een onderzoek naar de impact van stijgende energieprijzen. Daarnaast vindt u berichten over onder meer het winterklaar maken van schoolgebouwen en over de verlenging van de Subsidieregeling onderwijsassistenten opleiding tot leraar.

De volgende nieuwsbrief PO verschijnt in november.

Alle schoolgebouwen winterklaar

De afgelopen maanden is met grote inzet van scholen en gemeenten de ventilatie van schoolgebouwen verder verbeterd. Nu de besmettingscijfers weer toenemen, is het belangrijk dat alle schoolgebouwen winterklaar zijn. Voor hulp en ondersteuning bij de verbetering van de ventilatieaanpak kunnen scholen terecht bij www.ventilatiehulp.nl of de helpdesk van Ruimte-OK (0800–0224402).

Alle schoolgebouwen winterklaar

Subsidie voor onderwijsassistenten opleiding tot leraar verlengd

Bent u onderwijsassistent of leraarondersteuner? En wilt u uw onderwijsbevoegdheid halen om als zelfstandig leraar aan de slag te kunnen? Dan kan uw schoolbestuur of school een bijdrage krijgen voor de kosten van uw opleiding. Gezien het nijpende lerarentekort is de subsidieregeling verlengd. Aanvragen voor kalenderjaar 2022 kunnen tot en met 15 oktober worden ingediend.

Subsidieregeling opleiding onderwijsassistenten tot leraar verlengd

Zicht krijgen op tekorten: vul de uitvraag personeelstekorten in

Het ministerie van OCW roept scholen op om mee te doen aan de uitvraag naar personeelstekorten, ook als zij geen tekorten hebben. Dit kan via de persoonlijke uitnodigingsmail van onderzoeksbureau Centerdata die alle scholen hebben ontvangen. U kunt de meting invullen tot en met vrijdag 28 oktober.

Uitvraag personeelstekorten: oproep de meting in te vullen

Meld uw interesse voor werken met veelbelovende interventies

Heeft uw school interesse om in schooljaar 2023-2024 mee te doen aan  onderzoek naar de effectiviteit van veelbelovende interventies om de cognitieve of sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen te versterken? Geef dit dan nu door aan het NRO. Deelnemende scholen krijgen de kosten van de interventies en de begeleiding door de interventieaanbieders volledig vergoed en ontvangen een bijdrage voor hun deelname. Het onderzoek is onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs.

Informatiebijeenkomst 25 januari: meedoen aan onderzoek naar veelbelovende interventies?