Aanvraagmodule zelftesten, website Nationaal Programma Onderwijs en ander nieuws primair onderwijs

Aanvraagmodule zelftesten in het onderwijs online

In de afgelopen weken na 19 april zijn scholen uit het basisonderwijs, speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs bevoorraad met zelftesten zodat alle medewerkers zichzelf preventief kunnen testen op het coronavirus. Op vrijdag 21 mei ontvangt u een toegangslink voor de aanvraagmodule voor zelftesten. U kunt in de aanvraagmodule een aanvraag doen voor extra zelftesten wanneer er in de eerste levering onvoldoende testen zijn geleverd.

Aanvraagmodule zelftesten in het onderwijs online

Website Nationaal Programma Onderwijs gelanceerd en geplande bijeenkomsten

De website van het Nationaal Programma Onderwijs is live, waar u alle informatie over het programma, zoals de menukaart met bewezen effectieve interventies waar u uit kunt kiezen bij het maken van een schoolprogramma, kunt vinden. Daarnaast worden deze maand meerdere bijeenkomsten georganiseerd in het kader van het Nationaal Programma.

Website Nationaal Programma Onderwijs gelanceerd en geplande bijeenkomsten

Laatste aanvraagperiode subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma’s

Vooruitlopend op de middelen die scholen na de zomervakantie zullen ontvangen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs, is het van 1 tot en met 13 juni nog mogelijk om subsidie aan te vragen voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s.

Laatste aanvraagperiode subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma’s

Webinars over inhaal- en ondersteuningsprogramma’s voorschoolse educatie i.v.m. COVID-19

Op donderdag 3 juni geven deskundigen van onderzoeksinstituut LEARN! (Vrije Universiteit Amsterdam) een webinar over inhaal- en ondersteuningsprogramma’s voorschoolse educatie. Deze deskundigen zijn door NRO en OCW gevraagd om een inventarisatie te maken van de aanvragen van 2020 en de verwachte effectiviteit van het extra aanbod in kaart te brengen. 

Webinars over inhaal- en ondersteuningsprogramma’s voorschoolse educatie i.v.m. COVID-19

Toelaatbaarheidsverklaringen in het gespecialiseerd onderwijs

De Sectorraad Gespecialiseerd Onderwijs, het Netwerk Leidinggevenden Passend Onderwijs, de Sectorraad Samenwerkingsverbanden VO en de PO-Raad roepen scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden op om, waar dit mogelijk is, de administratieve lasten van de verlenging van toelaatbaarheidsverklaringen voor het gespecialiseerd onderwijs nu zo beperkt mogelijk te houden. Vlak voor de meivakantie heeft minister Slob hierover een brief gestuurd aan de Tweede Kamer.

Toelaatbaarheidsverklaringen in het gespecialiseerd onderwijs

Talkshow Burgerschap in Beweging

Op 23 juni organiseren de PO-Raad, VO-raad, Stichting School & Veiligheid en de profielorganisaties als gezamenlijk initiatief een online talkshow over burgerschap. Dit interactieve evenement is gericht op het inspireren van onder andere leraren en schoolleiders bij het vormgeven van burgerschapsonderwijs dat past bij de waarden en visie van de school.

Talkshow Burgerschap in Beweging

Hoe internationaal is ons onderwijs?

Hoe internationaal is ons onderwijs? En hoe ontwikkelt die internationalisering zich? Om dit in kaart te brengen heeft Nuffic 12 vragen opgesteld over de visie en activiteiten van scholen op het gebied van wereldburgerschap, internationale (virtuele) uitwisselingen en taalonderwijs. Door de vragenlijst in te vullen maakt u kans op een Nuffic incompany training over internationale competenties.

Hoe internationaal is ons onderwijs?

Colofon

Ministerie van OCW

Postbus 16375
2500 BJ Den Haag