Webinars over inhaal- en ondersteuningsprogramma’s voorschoolse educatie i.v.m. COVID-19

Op donderdag 3 juni 16.00-17.00 uur geven deskundigen van onderzoeksinstituut LEARN! (Vrije Universiteit Amsterdam) een webinar over inhaal- en ondersteuningsprogramma’s voorschoolse educatie. Zij zijn door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en het ministerie van OCW gevraagd om een inventarisatie te maken van de aanvragen van 2020 en de verwachte effectiviteit van het extra aanbod in kaart te brengen.

In het webinar wordt een overzicht gegeven van hoe deze subsidie in 2020 is ingezet. Daarnaast wordt besproken wat er vanuit de literatuur bekend is over de uitkomsten van voorschoolse educatie. Tijdens het webinar is er ruimte voor vragen en het uitwisselen van ideeën. Geef van tevoren alvast door op welke vragen u graag antwoord wilt krijgen tijdens dit webinar via deze link.

  • 3 juni 16.00-17.00 uur
  • Link naar het webinar (via Zoom)
  • Password: 959192
  • Spreker: Dr. Marjolein Dobber