Handelingskader thuisblijvers corona en ander nieuws primair onderwijs

Hoe te handelen wanneer een kind vanwege een verhoogd gezondheidsrisico bij een coronabesmetting niet naar school kan?

Om het risico op besmetting te voorkomen, zijn er ouders die noodgedwongen hun kind thuis houden van school. Het is van belang dat betrokken organisaties samen met ouders afspraken maken over hoe het onderwijs dan kan worden ingevuld. Hier vindt u een hiervoor geschreven handelingskader.

Hoe te handelen wanneer een kind vanwege een verhoogd gezondheidsrisico bij een coronabesmetting niet naar school kan?

Webinars terugkijken over de menukaart van het Nationaal Programma Onderwijs

Op 10 mei is de menukaart voor het Nationaal Programma Onderwijs gepubliceerd. De afgelopen weken zijn twee webinars georganiseerd over deze menukaart. In de uitzendingen komen verschillende sprekers vanuit het ministerie van OCW, EducationLab en de praktijk aan het woord.

Webinars terugkijken over de menukaart van het Nationaal Programma Onderwijs

Op werkbezoek: wat zou u aan de minister of aan beleidsmedewerkers van OCW willen laten zien?

De ministers en beleidsmedewerkers van het ministerie van OCW gaan regelmatig op werkbezoek. Dat is belangrijk om een goed beeld te hebben van wat er op scholen speelt en in de school te zien wat de impact van beleid is. Om ervoor te zorgen dat het ministerie de werkbezoeken gericht en vlot kan organiseren, is OCW voor komend schooljaar op zoek naar scholen die hun praktijk graag met OCW willen delen.

Op werkbezoek: wat zou u aan de minister of aan beleidsmedewerkers van OCW willen laten zien?

Met de klas naar 'Wie ben ik, wie was jij?' in het Nationaal Archief

In de tentoonstelling 'Wie ben ik, wie was jij?' in het Nationaal Archief ervaren leerlingen hoe de tijd, plaats en omstandigheden waarin je wordt geboren invloed hebben op de mogelijkheden en keuzes die je wel of niet hebt. De tentoonstelling bevat drie thema’s voor het basisonderwijs: Goed en fout in de Tweede Wereldoorlog, Van huis en haard en Handel en slavernij. Scholen kunnen hun leerlingen uit groep 7 en 8 aanmelden voor een les.

Kom met de klas naar Wie ben ik, wie was jij? in het Nationaal Archief!

Colofon

Ministerie van OCW

Postbus 16375
2500 BJ Den Haag