Nieuwsbrief MBO

In deze nieuwsbrief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) houden wij je – door een selectie van het nieuws van de afgelopen periode – op de hoogte van ontwikkelingen in het beleid voor de sector mbo en de uitvoering van dit beleid. Zo vind je in deze nieuwsbrief onder meer berichten over de onlangs gepubliceerde nieuwe keuzedelen en certificaten, professionalisering en de Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg. Ook stippen we interessante evenementen en campagnes aan.

Het volgende nummer van deze nieuwsbrief verschijnt in juni 2022.

Deel mbo’ers laat geld liggen

Uit onderzoek van het Centraal Planbureau is gebleken dat een deel van de mbo-studenten met recht op een aanvullende beurs, deze niet aanvraagt. Zij laten hierdoor vaak zonder het te weten geld liggen, tot wel 400 euro per maand.

Deel mbo’ers laat geld liggen

Onderzoek professionaliseren en evaluatie Lerarenbeurs

In opdracht van het ministerie van OCW is er extern onderzoek gedaan naar de professionalisering van leraren en docenten en naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de Lerarenbeurs. Uit het onderzoek blijkt dat leraren en docenten gemiddeld 80 uur per jaar besteden aan professionaliseringsactiviteiten. Dit leidt tot een grotere (vak)bekwaamheid en een betere lespraktijk. De Lerarenbeurs wordt gezien als een nuttige investering voor het uitoefenen van het beroep op de lange termijn, en draagt bij aan de (beoogde) verhoging van het kwalificatieniveau.

Onderzoek professionaliseren en evaluatie Lerarenbeurs

Stel leerbedrijven op de hoogte van Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg!

Van 1 juni tot 30 juni 2022 kunnen erkende leerbedrijven in een tweede aanvraagronde bij RVO subsidie aanvragen voor het realiseren van praktijkplaatsen voor met werkloosheid bedreigde werknemers en werkzoekenden. Dit kan op grond van een subsidieregeling van het ministerie van SZW. De werknemers en werkzoekenden kunnen via praktijkleren in het mbo bij- en omgeschoold worden en zo hun directe en duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt verbeteren.

Stel leerbedrijven op de hoogte van Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg!

Start campagne ‘Afgestudeerd? Gefeliciteerd!’

Op 23 mei is DUO de campagne ‘Afgestudeerd? Gefeliciteerd!’ gestart voor alle mbo-studenten die deze zomer hun opleiding afronden. De campagne gaat in op wat studenten moeten regelen als ze afgestudeerd zijn of naar een vervolgopleiding gaan.

Start campagne ‘Afgestudeerd? Gefeliciteerd!’

Denk mee met OCW live op woensdag 8 juni

Na twee jaar is er weer een 'Denk mee met OCW'-bijeenkomst! Docenten, instructeurs en directeuren gaan daar met ons in gesprek over onderwijsbeleid. Op woensdag 8 juni van 13.00 tot 15.00 kunnen docenten uit het mbo met beleidsmedewerkers in gesprek gaan over verschillende beleidsthema´s.

Denk mee met OCW live op woensdag 8 juni

Colofon

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag