Deel mbo’ers laat geld liggen

Uit onderzoek van het Centraal Planbureau is gebleken dat een deel van de mbo-studenten met recht op een aanvullende beurs, deze niet aanvraagt. Zij laten hierdoor vaak zonder het te weten geld liggen, tot wel 400 euro per maand.

Verkeerd beeld bij de aanvullende beurs

Uit het onderzoek blijkt dat er verschillende redenen zijn waarom studenten de aanvullende beurs niet aanvragen. Zo denken sommige studenten dat het inkomen van hun ouders te hoog is, waardoor ze verwachten dat ze toch niet in aanmerking komen. Weer andere studenten hebben leenangst of denken dat de aanvraag (te) complex is. Hieronder lichten we toe waarom het beeld dat deze studenten hebben vaak niet terecht is:


De aanvullende beurs is niet alleen voor minima
Als de ouders een laag inkomen hebben (minder dan € 38.590,- per jaar in 2020), dan heeft de student recht op de maximale aanvullende beurs. Maar ook als de ouders meer verdienen, kan de student misschien toch een (gedeeltelijke) aanvullende beurs krijgen. Daarbij geldt dat hoe meer broers of zussen de student heeft, hoe hoger de aanvullende beurs is. Daarom adviseert DUO om de aanvullende beurs altijd aan te vragen.


De aanvullende beurs is meestal een gift
Voor mbo niveau 1 en 2 is de aanvullende beurs altijd een gift. Voor mbo niveau 3 en 4 is de aanvullende beurs een ‘prestatiebeurs’. Als de student binnen 10 jaar een diploma haalt, wordt de beurs omgezet in een gift. Lukt het niet, dan hoeft de student alleen terug te betalen als zijn inkomen hoog genoeg is.   

Aanvragen is simpel
De aanvraag in Mijn DUO is heel eenvoudig. We vragen de inkomensgegevens van de ouders in de meeste gevallen rechtstreeks op bij de Belastingdienst. De student hoeft maar 1 keer een aanvraag te doen. Daarna berekenen we jaarlijks automatisch of de student recht heeft.

Kijk voor meer informatie over de aanvullende beurs op duo.nl/aanvullendebeurs.

Wat kan jij doen?

DUO vindt het belangrijk dat iedereen krijgt waar hij recht op heeft. Daarom vraagt DUO aan onderwijsinstellingen om studenten ook te wijzen op het belang van het aanvragen van de aanvullende beurs. Ben je aangesloten bij DUO Campagnes? Dan ontvang je in de week van 30 mei een mailing met communicatiematerialen die je kunt delen met je studenten en hun ouders. Heb je de mailing niet ontvangen? En wil je de materialen ontvangen? Stuur dan een e-mail naar campagnes@duo.nl.