Stel leerbedrijven op de hoogte van Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg!

Van 1 juni tot 30 juni 2022 kunnen erkende leerbedrijven in een tweede aanvraagronde bij RVO subsidie aanvragen voor het realiseren van praktijkplaatsen voor met werkloosheid bedreigde werknemers en werkzoekenden. Dit kan op grond van een subsidieregeling van het ministerie van SZW. De werknemers en werkzoekenden kunnen via praktijkleren in het mbo bij- en omgeschoold worden en zo hun directe en duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt verbeteren.

Het gaat om opleidingen in de derde leerweg. Studenten volgen in deze leerweg de volledige mbo-opleiding of een deel ervan. Bijvoorbeeld een deel dat wordt afgerond met een mbo-certificaat of praktijkverklaring. Voor het realiseren van een praktijkleerplaats van 40 weken wordt een subsidie van maximaal € 2.700 verstrekt. De subsidie moet binnen een jaar na afloop van de praktijkplaats worden aangevraagd. In december 2022 is de volgende aanvraagronde.

Oproep

Lang niet alle erkende leerbedrijven zijn op de hoogte van deze subsidieregeling. Wijs hen dus op het bestaan ervan!

Voor meer informatie: Subsidieregeling Praktijkleren in de derde leerweg | RVO.nl | Rijksdienst