Er zijn weer nieuwe keuzedelen en certificaten gepubliceerd!

Op 6 mei 2022 zijn er 20 nieuwe keuzedelen en 9 nieuwe certificaten (7 certificaten voor keuzedelen en 2 certificaten voor beroepsgerichte onderdelen) gepubliceerd in de Staatscourant.

De minister stelt vier keer per jaar nieuwe keuzedelen en certificaten vast. Dit gebeurt steeds nadat het bestuur van SBB deze aan haar heeft aangeboden. Een klein aantal keuzedelen wordt jaarlijks uitgefaseerd, omdat deze volgens de monitor keuzedelen al langere tijd niet meer worden aangeboden. De nieuwe keuzedelen die zijn vastgesteld na 1 augustus 2020 zijn niet langer gekoppeld aan kwalificaties. Voor de keuzedelen van vóór 1 augustus 2020 dient jouw school nog altijd op de gebruikelijke wijze koppelverzoeken in te dienen bij SBB. Ook deze verzoeken worden na goedkeuring vier keer per jaar door de minister vastgesteld. Dat is ook in deze publicatieronde weer gebeurd.

Een overzicht van de huidige bestaande koppelingen per keuzedeel vind je in het kwalificatieregister op de website van SBB.

Wil je weten welke mbo-certificaten beschikbaar zijn? Check dan
de portal kwalificatiestructuur: MijnSBB - Kwalificatieregister (s-bb.nl).

Veel gestelde vragen over de veranderaanpak keuzedelen en over mbo-certificaten vind je op de website van SBB: MijnSBB - Portal Kwalificatiestructuur (s-bb.nl).