Nieuwsbrief MBO

In deze nieuwsbrief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) houden wij je – door een selectie van het nieuws van de afgelopen periode – op de hoogte van ontwikkelingen in het beleid voor de sector mbo en de uitvoering van dit beleid. Zo vind je in deze nieuwsbrief onder meer berichten over de aanpak op ‘Kansrijk Opleiden', de Regeling subsidie zij-instroom en de lancering van www.expertisepuntburgerschap.nl.

Het volgende nummer van deze nieuwsbrief verschijnt eind januari 2023.

Minister Dijkgraaf presenteert aanpak op ‘Kansrijk Opleiden’ na adviezen Taskforce Asscher en Commissie Macrodoelmatigheid MBO

‘Ruim 80 procent van alle mbo-studenten heeft binnen drie maanden na afstuderen een baan. Dat is een mooi gegeven. Tegelijk zijn de kansen op een baan niet voor elke opleiding en voor elk niveau even groot. Het verbeteren van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt is daarom een mijn speerpunten. Nederland heeft deze talenten namelijk hard nodig.’ Aldus minister Dijkgraaf in zijn reactie op de adviezen van de Taskforce Asscher en de Commissie Macrodoelmatigheid MBO. De minister neemt een groot deel van de adviezen mee in de Werkagenda mbo.

Minister Dijkgraaf presenteert aanpak op ‘Kansrijk Opleiden’ na adviezen Taskforce Asscher en Commissie Macrodoelmatigheid MBO

Subsidie voor zij-instromers: subsidiebedrag verhoogd en regeling verlengd

Vanaf 1 januari 2023 wordt de subsidie voor zij-instromers verhoogd van € 20.000 naar € 25.000 per zij-instromer. Dit geldt ook voor aanvragen die tussen 16 oktober 2022 en 31 december 2022 zijn ingediend. De looptijd van de regeling is met één jaar verlengd tot 1 januari 2026.

Subsidie voor zij-instromers: subsidiebedrag verhoogd en regeling verlengd

Lancering nieuwe website Expertisepunt Burgerschap

Op 1 juli 2022 maakte minister Dijkgraaf zijn inzet voor het Expertisepunt Burgerschap bekend. Hierbij is het Kennispunt MBO Burgerschap formeel overgegaan in het Expertisepunt Burgerschap. Ook Stichting School en Veiligheid, ProDemos en SLO maken deel uit van dit nieuwe Expertisepunt. Doel is om scholen en docenten in het po, vo en mbo te ondersteunen bij het verzorgen van burgerschapsonderwijs. Neem dus snel een kijkje op www.expertisepuntburgerschap.nl!

Lancering nieuwe website Expertisepunt Burgerschap

Reminder: nomineer jouw favoriete team voor de Nederlandse Onderwijspremie 2023!

Tot en met donderdag 12 januari 14.00 uur heb je de mogelijkheid om het beste onderwijsteam van jouw mbo-instelling voor te dragen voor de Nederlandse Onderwijspremie 2023. Deze premie (voorheen: Nederlandse Hogeronderwijspremie) is de hoogste onderscheiding voor onderwijsteams. Voor het eerst kunnen ook mbo-teams worden voorgedragen. 

Reminder: nomineer jouw favoriete team voor de Nederlandse Onderwijspremie 2023!

Geef loopbaanoriëntatie en -begeleiding een boost met de LOB Versterkers!

Het afgelopen jaar werkten collega's van 16 mbo-scholen samen met het Expertisepunt LOB in een Versnelteam aan een aantal praktische tools en een webpagina boordevol inspiratie waarmee je LOB op je school een boost kunt geven: de LOB Versterkers. De Addendum Ambitieagenda LOB was hierbij richtinggevend. Benieuwd? Neem dan een kijkje op de site van het Expertisepunt LOB!

Geef loopbaanoriëntatie en -begeleiding een boost met de LOB Versterkers!

Vier initiatieven van start met MBOin2030-challenge dialogisch valideren

Yuverta, Landstede, Libereaux en SintLucas hebben een innovatiebudget van 25.000 euro ontvangen voor hun initiatief voor nieuwe manieren van dialogisch valideren. Met dit budget van MBOin2030 kunnen de teams hun plannen verder uitwerken en opschalen. De achttien andere teams die hebben meegedaan, kunnen als ze dat willen aanhaken bij het netwerk van MBOin2030. Ze gaan kennis delen met elkaar en met deskundigen.

Vier initiatieven van start met MBOin2030-challenge dialogisch valideren

Colofon

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag