Vier initiatieven van start met MBOin2030-challenge dialogisch valideren

Yuverta, Landstede, Libereaux en SintLucas hebben een innovatiebudget van 25.000 euro ontvangen voor hun initiatief voor nieuwe manieren van dialogisch valideren. Met dit budget van MBOin2030 kunnen de teams hun plannen verder uitwerken en opschalen. De achttien andere teams die hebben meegedaan, kunnen als ze dat willen aanhaken bij het netwerk van MBOin2030. Ze gaan kennis delen met elkaar en met deskundigen.

Wat is er nodig om het mbo toekomstbestendig te maken? Om die vraag te beantwoorden heeft OCW in 2019 het initiatief genomen voor co-creatie. In MBOin2030 werkt OCW met het bedrijfsleven, overheden en vele anderen aan het mbo van de toekomst. De komende tijd haalt MBOin2030 mooie initiatieven op uit de praktijk. Dit doe we aan de hand van challenges. Aan de eerste challenge (over vernieuwende manieren van valideren) deden 22 teams mee. Tijdens een feestelijke ochtend op 25 november in Hotel New York presenteerden de vier hoogst scorende teams enthousiast hun plannen. Die plannen zijn heel verschillend.

Libereaux: Urban Sports Trainer

Libereaux werkt samen met het ROC Amsterdam aan de opleiding Urban Sports Trainer (mbo 4). Studenten leren het vak door het uitvoeren van challenges op straat, samen met partners in de stad. Met een digitaal ontwikkelportfolio willen ze de dialoog tussen de student, docent en werkgevers/partners verbeteren. In het portfolio staan eerdere leerervaringen en wat ze waard zijn in de praktijk. De student is verantwoordelijk voor wat hij leert. De docent motiveert en ondersteunt. Ze willen het ontwikkelbudget gebruiken om deze vorm van dialogisch valideren sneller en op grotere schaal in praktijk te brengen.

SintLucas: Don’t kill our Vibe

SintLucas wil persoonlijk leren in de creatieve sector mogelijk maken. Dat illustreerden ze tijdens de presentatie met een prachtig, persoonlijk filmpje van een student. Het mbo wil ruimte maken voor passie en talent. Binnen en buiten school. De leerroute Ä6 is persoonlijk en past bij de ambities van de student. Ze maken hun eigen keuzes en leren zichzelf kennen. Zo bereidt SintLucas de studenten voor op een steeds veranderende arbeidsmarkt. SintLucas hoopt dat deze manier van denken de norm wordt in de creatieve sector. Met het budget wil SintLucas de digitale tool Groow uitproberen om de ontwikkeling van de studenten bij te houden.

Yuverta: samenwerking met veertig marktpartijen

Mbo-school Yuverta, veertig bedrijven en vier andere mbo-scholen werken aan leertrajecten voor nieuwe beroepen in een duurzame voedselketen. Het bedrijfsleven heeft veel behoefte aan deze trajecten. De studenten willen snel aan het werk. Dat is nodig ook, vanwege de tekorten op de arbeidsmarkt. Daarom krijgen studenten op hun werkplek een eigen leertraject. Wat ze al kunnen, hoeven ze niet meer te leren. De partijen willen nu een manier vinden om de modules te valideren en de kennis en ervaring van studenten in kaart brengen. Liefst een model dat past bij alle opleidingen: BBL, BOL, derde leerweg en losse cursussen.

Sherpa, Landstede en Deltion: Kennis en ervaring van zij-instromers waarderen

Sherpa, Landstede en Deltion willen kennis en ervaring van zij-instromers in de gehandicaptenzorg waarderen. Sherpa heeft veel vacatures voor begeleiders. Ze werven volwassenen met veel werkervaring en vaak een hoge opleiding. Ze krijgen een kort, persoonlijk leertraject in de praktijk aangeboden dat Sherpa samen met de onderwijsinstellingen heeft gemaakt. Vooraf bespreken de studenten wat ze al kunnen en wat ze willen leren. Studenten die het traject volgen voelen zich gezien en gehoord. Met het ontwikkelbudget wil Sherpa onderzoeken in een pilot wat er nodig is om iemand gevalideerd beroepsbekwaam te verklaren.

Van de presentaties zijn prachtige filmpjes gemaakt door studenten AV van het Grafisch Lyceum in Rotterdam. Je kunt deze bekijken door MBOin2030 te volgen op LinkedIn.

Profiteren van het MBOin2030-netwerk

Naast deze vier initiatieven zijn er nog achttien kansrijke projecten ingediend, die MBOin2030 graag omarmt. Ook zij kunnen profiteren van het grote netwerk van MBOin2030 en kennis en ervaring uitwisselen met deskundigen en andere deelnemers. Binnenkort starten kennisdagen en andere manieren van kennis uitwisselen waaraan de initiatieven kunnen meedoen.

Doe mee aan de nieuwe challenges van MBOin2030!

De komende maanden gaat een aantal nieuwe challenges van start. Het thema van de eerstvolgende challenge is gepersonaliseerd leren. Daarna volgen challenges over regionaal ecosysteem en de veranderende rol van de docent. Dit zijn volgens het netwerk achter MBOin2030 de belangrijkste thema’s voor het toekomstbestendig maken van het beroepsonderwijs. Hou deze nieuwsbrief en de site van MBOin2030 in de gaten voor de precieze details.

Volg MBOin2030 op LinkedIn om de filmpjes te bekijken en de teams te volgen. Op de website gebeurt de komende maanden ook van alles. Je kunt er bijvoorbeeld de nieuwe challenges vinden: MBOin2030 | Innovatieplatform voor het mbo van de toekomst | MBOin2030 (starthubs.co).