Nieuwsbrief MBO

In deze nieuwsbrief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) houden wij je – door een selectie van het nieuws van de afgelopen periode – op de hoogte van ontwikkelingen in het beleid voor de sector mbo en de uitvoering van dit beleid. Zo vind je in deze nieuwsbrief onder meer de laatste ontwikkelingen rondom de subsidieregeling nazorg, de taalschakeltrajecten en het ‘cross-over’-experiment.

Het volgende nummer van de nieuwsbrief verschijnt in januari 2022.

Subsidieregeling nazorg mbo

Mbo-scholen kunnen tot en met 24 december subsidie aanvragen voor het bieden van nazorg. Door de coronacrisis is het voor jongeren lastiger om een baan te vinden. Met de subsidieregeling nazorg mbo 2022/2023 kunnen mbo-instellingen gediplomeerde schoolverlaters ondersteunen bij het vinden van werk of een vervolgopleiding. Hiervoor is in totaal €10,5 mln. beschikbaar gesteld.
 

Subsidieregeling nazorg mbo

Vraagbaakfunctie taalschakeltrajecten

Op 6 december start het Expertisepunt Basisvaardigheden de vraagbaakfunctie voor de taalschakeltrajecten. Het taalschakeltraject is hoofdonderdeel van de onderwijsroute van de nieuwe Wet inburgering. Hierbij worden inburgeringsplichtigen toegeleid naar een reguliere mbo-2, mbo-3, mbo-4, hbo-opleiding of wo-studie. Binnenkort vind je op de website van het expertisepunt meer informatie over het taalschakeltraject.

Vraagbaakfunctie taalschakeltrajecten

Opvolging vierjarige niveau 4 cross-overs na einde experiment in 2025

Het experiment cross-overs stopt op 31 juli 2025. In dit op 1 augustus 2017 gestarte experiment zijn door mbo-scholen met het regionale bedrijfsleven zeven vierjarige niveau 4 cross-overs ontwikkeld. De cross-overs zijn voor het experiment vastgesteld door de minister van OCW, maar maken geen onderdeel uit van de reguliere kwalificatiestructuur. 

Opvolging vierjarige niveau 4 cross-overs na einde experiment in 2025

Ouders & Onderwijs ook in het mbo

De Stichting Ouders & Onderwijs gaat zich voortaan ook inzetten voor ouders van mbo-studenten. De stichting helpt ouders van schoolgaande kinderen en jongeren door hen te informeren en adviseren over alles wat met onderwijs te maken heeft. Ouders & Onderwijs is al een tijdje actief in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs, maar wil nu voor het mbo de positie van ouders versterken.

Ouders & Onderwijs ook in het mbo

Colofon

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag