Opvolging vierjarige niveau 4 cross-overs na einde experiment in 2025

Het experiment cross-overs stopt op 31 juli 2025. In dit op 1 augustus 2017 gestarte experiment zijn door mbo-scholen met het regionale bedrijfsleven zeven vierjarige niveau 4 cross-overs ontwikkeld. De cross-overs zijn voor het experiment vastgesteld door de minister van OCW, maar maken geen onderdeel uit van de reguliere kwalificatiestructuur. 

SBB heeft op verzoek van het ministerie van OCW een advies uitgebracht over de opvolging van de zeven vierjarige niveau 4 cross-overs. Het doel van het advies is om de waardevolle onderdelen van deze cross-overs te borgen wanneer het experiment eindigt op 31 juli 2025.

De 7 vierjarige niveau 4 cross-overs zijn:

 • Zorgtechnicus (erkende opleidingscode 26002)
 • Theatervormgever (erkende opleidingscode 26040)
 • Vakexpert industrieel produceren van levensmiddelen (erkende opleidingscode 26016)
 • International creative business developer (erkende opleidingscode 26029)
 • Middenkaderfunctionaris smart building (erkende opleidingscode 26005)
 • Middenkaderfunctionaris smart industry (erkende opleidingscode 26006)
 • Persoonlijk begeleider zorgboerderij (erkende opleidingscode 26018)

Zoals je hierboven kunt zien, zijn deze crossovers voorzien van een opleidingscode. Elke kwalificatie die de minister van OCW vaststelt krijgt een dergelijke erkende opleidingscode (voorheen crebo). Sterk gewijzigde kwalificaties krijgen een nieuwe erkende opleidingscode.

Voor vier cross-overs is voldoende ruimte binnen de huidige kwalificatiestructuur

Voor vier vierjarige niveau 4 cross-overs is inschrijving niet meer mogelijk voor het schooljaar 2022-2023. Voor deze vier cross-overs adviseren onderwijs en bedrijfsleven vanuit SBB een passende oplossing binnen de huidige reguliere kwalificatiestructuur. De bestaande kwalificatiestructuur, inclusief keuzedelen, biedt voldoende ruimte om de inhoud van de volgende cross-overs een plek te geven:

 • Zorgtechnicus
 • Theatervormgever
 • Vakexpert industrieel produceren van levensmiddelen
 • International creative business developer

Drie cross-overs krijgen inhoudelijke opvolging in de reguliere structuur

Voor de overige drie cross-overs hebben onderwijs en bedrijfsleven vanuit SBB geadviseerd om zorg te dragen voor de inhoudelijke opvolging in de reguliere kwalificatiestructuur. Het gaat dan om de volgende cross-overs:

 • Middenkaderfunctionaris smart building
 • Middenkaderfunctionaris smart industry
 • Persoonlijk begeleider zorgboerderij

Om voldoende tijd te hebben voor een inhoudelijke opvolging in de structuur, worden deze drie cross-overs tijdelijk, ongewijzigd opgenomen in de reguliere structuur voor het cohort 2022-2023. Ingeschreven studenten van dit cohort hebben dan het recht de opleiding af te maken, zonder dat de eindtijd van experimentregeling in de weg zit. De opleiding is gelijk aan de voorliggende cross-over kwalificatie en studenten diplomeren op dezelfde opleiding als waarvoor ze zich hebben ingeschreven. Deze oplossing betreft enkel het cohort 2022-2023. Het is zaak om toekomstige studenten tijdig te informeren over deze geboden oplossing.

Mbo-scholen die deze cross-overs al aanbieden, schrijven studenten tijdens het cohort 2022-2023 in op de nieuwe erkende opleidingscode en dus in de reguliere structuur. Voor nieuwe studenten in het daaropvolgende cohort 2023-2024 kan de school dan gebruikmaken van de opvolger in de reguliere kwalificatiestructuur. Deze oplossing is mogelijk gemaakt voor mbo-scholen die voor de drie genoemde cross-overs een beschikking hebben ontvangen van DUO.

Voor de aanbiedende scholen is het van belang dat er sprake is van continuïteit van onderwijs in schooljaar 2022-2023. Let wel: voor de overige mbo-scholen is deze oplossing niet bedoeld! Zij zouden dan enkel voor het cohort 2022-2023 een onderwijsprogramma moeten maken. Mbo-scholen die de cross-overs reeds aanbieden hebben dit onderwijsprogramma al. Zij hoeven hier dus niet voor één cohort in te investeren. Na het schooljaar 2022-2023 kunnen mbo-scholen alleen gebruikmaken van de opvolger in de reguliere kwalificatiestructuur. De herziene kwalificaties vergen een nieuw onderwijsprogramma.

Het ministerie van OCW, de MBO Raad en SBB roepen mbo-scholen die de vierjarige niveau 4 cross-overs in kwestie niet aanbieden op in 2023-2024 gebruik te maken van de definitieve (herziene) kwalificatiedossiers waarin de cross-over kwalificaties zijn verwerkt.