Vraagbaakfunctie taalschakeltrajecten

Op 6 december start het Expertisepunt Basisvaardigheden de vraagbaakfunctie voor de taalschakeltrajecten. Het taalschakeltraject is hoofdonderdeel van de onderwijsroute van de nieuwe Wet inburgering. Hierbij worden inburgeringsplichtigen toegeleid naar een reguliere mbo-2, mbo-3, mbo-4, hbo-opleiding of wo-studie. Binnenkort vind je op de website van het expertisepunt meer informatie over het taalschakeltraject.

Met welke vragen kan ik hier terecht?

De vraagbaakfunctie is bedoeld voor (potentiële) aanbieders van taalschakeltrajecten onder de nieuwe Wet inburgering 2021. Je kunt hier terecht voor vragen over bijvoorbeeld:

  • Inhoud en documentatie van de aanvraagprocedure
  • Uitvoering van een taalschakeltraject, zoals wisselen van taalschakeltrajecten, slaag- zakbeslissingen en het toepassen van wet- en regelgeving.

Met welke vragen moet ik ergens anders zijn?

De vraagbaak van het Expertisepunt Basisvaardigheden kan geen vragen beantwoorden over bijvoorbeeld:

  • De B1- of Z-routes van de nieuwe Wet inburgering.
  • Praktische zaken over de aanvraagprocedure tot diploma-erkenning, zoals de status van je aanvraag. Hiervoor moet je bij DUO zijn.
  • Beleidsmatige zaken, zoals knelpunten in wet- en regelgeving of financiering. De medewerkers van de vraagbaak kunnen deze signalen wel doorzetten naar de verantwoordelijke ministeries. Je kunt deze ook zelf aangeven bij koepelorganisaties MBO Raad, VH, VSNU, NRTO of UAF.

Contactgegevens vraagbaak taalschakeltrajecten

Vragen kan je stellen via het contactformulier www.basisvaardigheden.nl/contact. De vraagbaak taalschakeltrajecten is ook elke werkdag telefonisch bereikbaar van 10:00 uur tot 12:00 uur op 085-760 7450.