Meting naar effecten vernieuwd onderwijstoezicht

Tweede meting naar effecten van vernieuwd onderwijstoezicht

De Radboud Universiteit Nijmegen (RU) onderzoekt de effecten van het vernieuwde onderwijstoezicht. Hiervoor hebben bestuurders, schoolleiders en docenten in het po, vo en mbo per mail een uitnodiging ontvangen om deel te nemen. Mocht u geen uitnodiging ontvangen hebben of een vraag hebben voor de onderzoekers, neem dan contact op via effectstudie@fm.ru.nl.

Tweede meting naar effecten van vernieuwd onderwijstoezicht

Kennisfestival regionale aanpak lerarentekort

Op dinsdag 12 november organiseren het Arbeidsmarktplatform PO en Voion in samenwerking met het ministerie van OCW, het Kennisfestival Regionale Aanpak Lerarentekort. Het Kennisfestival is een vervolg op de landelijke bijeenkomsten van december 2018 en februari 2019. Het festival heeft als doel om deelnemers uit het po, vo en het mbo te informeren en inspireren, om bestaande regionale samenwerkingen te verstevigen en nieuwe samenwerkingen mogelijk te maken.

Kennisfestival regionale aanpak lerarentekort

DaMBO gaat uit op 20 december 2019

Sinds een aantal jaren was het mogelijk dat een instelling in het eigen aanmeld-portaal voor studenten een link kon opnemen, waarmee de student de GBA- en vooropleidinggegevens kon ophalen. Dit was de DaMBO-koppeling. In een overleg met grootverbruikers van DaMBO, OCW en DUO, is geconstateerd dat DaMBO met ingang van 1 januari 2020 uitgezet kan worden.

DaMBO gaat uit op 20 december 2019

LOB-gids: van ISK naar mbo

Via LOWAN is LOB-lesmateriaal beschikbaar gekomen voor ISK-leerlingen tijdens hun schakelfase naar het mbo.

Het lesmateriaal bevat onder meer informatie over hoe je een opleiding kiest die bij je past en alles wat je moet weten over het mbo. Met verhalen en filmpjes van ISK-leerlingen, mbo-informatie, stages en werk. Ook vind je er tips over handige websites, studiekeuze, ouderbetrokkenheid, open dagen, proefstuderen en meelopen op het mbo, kans op werk, aanmelden en intake op het mbo.

Aantal jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt moet omlaag

Het overgrote deel van de Nederlandse jongeren treedt toe tot de arbeidsmarkt na het volgen van onderwijs. Aan de andere kant zijn er ongeveer 300.000 jongvolwassenen tussen de 16-27 jaar met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze jongeren ervaren knelpunten op weg naar school of werk en zitten tussen veel hulpinstanties in. Dat kan beter, zo blijkt uit interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO). Op 31 oktober vond hierover in de Tweede Kamer ook een debat plaats. De minister van OCW heeft aangegeven dat ze wil werken aan een aanpak waarin de hulpvraag en ondersteuning aan de jongere centraal staat.

Aantal jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt moet omlaag

Leraar, bedankt!

Zaterdag 5 oktober was het de Dag van de Leraar. Een dag met veel extra aandacht voor het belangrijke werk van leraren. Het hele jaar, iedere dag, werken leraren keihard aan de toekomst van kinderen, jongeren en (jong-)volwassenen in Nederland. We bedanken alle leraren in Nederland voor hun geweldige werk en inzet. In aanloop naar de Dag van de Leraar hebben we vier duo-videoportretten van leraren en leerlingen of studenten gemaakt. Prachtige en ontroerende portretten, over welke belangrijke rol leraren in het leven van een leerling of student spelen. Op het YouTube-kanaal van OCW kun je de video’s terugkijken.

Ruim 7 miljoen euro voor samenwerking bedrijfsleven en mbo-scholen

Zeven samenwerkingsverbanden van mbo-scholen, bedrijven en regionale overheden gericht op energietransitie, circulaire economie, techniek en sport krijgen in totaal €7,3 miljoen om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. De investeringen komen uit het Regionaal Investeringsfonds (RIF) mbo.

Lees het volledige nieuwsbericht hier

Ruim 80.000 studenten profiteren van publiek private samenwerking

Mbo en hbo-onderwijsinstellingen en bedrijven weten elkaar steeds vaker en beter te vinden in publiek private samenwerking (pps) om de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt te verbeteren. Het aantal bedrijven dat intensief samenwerkt met het beroepsonderwijs in het mbo en hbo is in sinds 2016 gestegen van 6.000 naar 9.800, een groei van 58% in twee jaar. Daar profiteren zo’n 84.000 studenten van. Dit blijkt uit een impactmeting van Katapult, een netwerk van samenwerkingsverbanden tussen beroepsonderwijs, bedrijfsleven, onderzoek en overheid.

Feestelijke uitreiking mbo-certificaten

Eind september vond op ROC Mondriaan, met aanwezigheid van de minister van OCW,  de feestelijke uitreiking plaats van de eerste mbo-certificaten. Een aantal medewerkers van thuiszorgorganisatie Haagse Wijk- en Woonzorg, variërend in leeftijd van 34 tot 62 jaar, hebben het door OCW erkende certificaat behaald. Dit certificaat is verbonden aan een beroepsgericht onderdeel van de opleiding Verzorgende. De werknemers zijn met het certificaat breder inzetbaar én blijven behouden voor de zorgsector.

Lees hier het bericht van SBB

Campagne Mbo'ers Pakken Aan, van start

Welke mbo-student wordt de Landelijke ambassadeur mbo 2019? Tijdens de Dag van het mbo op 18 november in Apeldoorn, wordt dit bekend gemaakt.

Via het online programma Mbo'ers Pakken Aan, op het YouTube-kanaal Dit is mbo, kun je zien hoe 42 mbo-ambassadeurs in de race zijn voor deze titel.

Je kunt je hier nog aanmelden voor de Dag van het mbo op 18 november in Apeldoorn. Zorg dat je er ook bij bent!

Colofon

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag