Tweede meting naar effecten van vernieuwd onderwijstoezicht

De Radboud Universiteit Nijmegen (RU) onderzoekt de effecten van het vernieuwde onderwijstoezicht. Hiervoor hebben bestuurders, schoolleiders en docenten in het po, vo en mbo per mail een uitnodiging ontvangen om deel te nemen. Mocht u geen uitnodiging ontvangen hebben of een vraag hebben voor de onderzoekers, neem dan contact op via effectstudie@fm.ru.nl.

De studie van de RU vormt de basis voor de evaluatie van het vernieuwde toezicht. De uitkomsten kunnen gebruikt worden voor eventuele aanpassingen in het toezicht. Zowel het po, vo als het mbo wordt onderzocht.

Achtergrondinformatie

In 2016 gaf het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek aan de RU de opdracht voor het uitvoeren van een kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie van het vernieuwde Toezicht van de inspectie. Deze meting is de tweede en laatste kwantitatieve meting. De rapportage volgt in april 2020.