DaMBO gaat uit op 20 december 2019

Sinds een aantal jaren was het mogelijk dat een instelling in het eigen aanmeld-portaal voor studenten een link kon opnemen, waarmee de student de GBA- en vooropleidinggegevens kon ophalen. Dit was de DaMBO-koppeling, die gebruik maakt van DigiD.

Inmiddels is er een nieuwe situatie ontstaan:

- Door het programma Doorontwikkelen BRON ontvangen instellingen automatisch persoons- en vooropleidingsgegevens van DUO via de koppeling met BRON. Daarvoor is geen DigiD of toestemming nodig van de student. Een van de doelen van DaMBO, zorgen voor correcte gegevens in het aanmeldproces, is daarmee op een andere manier te behalen.

- In de Voorziening Centraal Aanmelden, nu in ontwikkeling, is een koppeling zoals DaMBO opgenomen. Waarmee DaMBO overbodig wordt.

Er is gekeken naar het aantal aanmeldingen dat per instelling en landelijk wordt gedaan via de DaMBO-koppeling. Daaruit is de conclusie in gezamenlijk overleg getrokken dat de overgrote meerderheid van de aanmeldingen niet via DaMBO verloopt. De kosten van DaMBO zijn daarbij inmiddels niet meer in verhouding tot het resultaat, zeker omdat de gegevens inmiddels ook op een andere manier worden verkregen. Aanvullend zou DaMBO ook nog moeten worden aangepast in verband met RIO, hetgeen ook weer de nodige kosten met zich meebrengt.

In een overleg met grootverbruikers van DaMBO, OCW en DUO, is daarom geconstateerd dat DaMBO met ingang van 1 januari 2020 uitgezet kan worden. Aangegeven is door de grootverbruikers dat de periode tot 1 januari ruim genoeg is voor instellingen die gebruik maken van DaMBO om de nodige maatregelen te treffen en bijvoorbeeld een website te wijzigen of het aanmeldproces aan te passen.

Technische omstandigheden en de feestdagen maken dat de feitelijke uitzetdatum iets eerder zal zijn dan eerder formeel gecommuniceerd.