Aantal jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt moet omlaag

Het overgrote deel van de Nederlandse jongeren treedt toe tot de arbeidsmarkt na het volgen van onderwijs. Aan de andere kant zijn er ongeveer 300.000 jongvolwassenen tussen de 16-27 jaar met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze jongeren ervaren knelpunten op weg naar school of werk en zitten tussen veel hulpinstanties in. Dat kan beter, zo blijkt uit interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO). Op 31 oktober vond hierover in de Tweede Kamer ook een debat plaats. De minister van OCW heeft aangegeven dat ze wil werken aan een aanpak waarin de hulpvraag en ondersteuning aan de jongere centraal staat.

Daarom heeft de ministerraad ingestemd met het voorstel om in beeld te brengen hoe gemeenten nog meer dan nu, regie kunnen nemen in het bieden van hulp voor deze groep jongeren. In de kabinetsreactie op het IBO is ook aandacht voor de nieuwe vsv-aanpak. Omdat voortijdig schoolverlaten de afstand tot de arbeidsmarkt vergroot, blijft het kabinet tevens de komende vier jaar 200 miljoen euro investeren om dit te verminderen. Contactscholen van de RMC-regio wordt gevraagd om voor de zomer van 2020 een aanvraag te doen voor subsidie voor een vierjarig regionaal plan om voortijdig schoolverlaten te voorkomen en uitgevallen jongeren te begeleiden naar onderwijs of arbeid. Zij hebben hierover een brief gekregen van de minister van OCW.

Lees hier het persbericht en hier de kabinetsreactie