Nieuwe website over aanpak lerarentekort

Omdat er behoefte is aan één plek waar alle informatie over de aanpak van de lerarentekorten samenkomt, hebben het ministerie van OCW, het Arbeidsmarktplatform PO en Voion de website AanpakLerarentekort.nl gemaakt. De laatste twee partijen ondersteunen schoolbesturen, schoolleiders, leraren, gemeenten en andere partijen bij de regionale aanpak van het lerarentekort, in respectievelijk het po en vo. Ook het mbo kan deelnemen aan de subsidieregeling Regionale aanpak lerarentekort.

Op de website vind je informatie over wat het lerarentekort inhoudt, wat we doen om het lerarentekort aan te pakken en welke subsidies er beschikbaar zijn. Ook kun je er terecht voor een overzicht van deelnemende regio’s, contactpersonen en goede voorbeelden uit de praktijk. AanpakLerarentekort.nl wordt regelmatig geactualiseerd met nieuwe informatie, factsheets, evenementen in de regio en handige praktijkvoorbeelden.