Monitor aanvullend onderwijs, nieuwe wegwijzerwebsite en ander nieuws primair onderwijs

Oproep: doe mee aan de monitor aanvullend onderwijs

Veel leerlingen maken gebruik van bijles, huiswerkbegeleiding of toets- en examentraining. Ook scholen werken soms samen met organisaties die dit aanbieden. Om de omvang, toegankelijkheid en kosten van aanvullend onderwijs in kaart te brengen heeft SEO Economisch Onderzoek een enquête gestuurd aan alle scholen in Nederland. We willen u vragen om deze in te vullen. Dat kan tot en met 21 juli.

Oproep: doe mee aan de monitor aanvullend onderwijs

Wetsvoorstel tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen: meer plek voor nieuwkomers in het onderwijs

Door de hoge instroom van nieuwkomers, het verhuizen van kinderen van opvanglocatie naar opvanglocatie en door het lerarentekort lukt het scholen niet meer om voor iedere nieuwkomer een plek op school te vinden. Met het wetsvoorstel tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen wil de regering tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in een noodsituatie mogelijk maken. Het wetsvoorstel is begin juni aan de Tweede Kamer aangeboden.

Wetsvoorstel tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen: meer plek voor nieuwkomers in het onderwijs

Tweede inschrijvingsronde Experiment Onderwijszorgarrangementen geopend

De tweede inschrijvingsronde voor het Experiment Onderwijszorgarrangementen is geopend. Geïnteresseerde schoolbesturen en/of samenwerkingsverbanden kunnen een aanvraag indienen bij DUO om aan het experiment mee te doen. Dat kan tot en met 31 juli.

Tweede inschrijvingsronde Experiment Onderwijszorgarrangementen geopend

Let op signalen: risico meisjesbesnijdenis, achterlating of huwelijksdwang tijdens vakantie

In de vakantieperiode lopen meisjes uit sommige landen mogelijk risico om besneden te worden. Ook kunnen sommige kinderen en jongeren  te maken krijgen met huwelijksdwang en achterlating. Circuleren er geruchten of twijfelt u? Vraag (anoniem) advies aan Veilig Thuis of het Landelijk Knooppunt huwelijksdwang en achterlating.

Let op signalen: risico meisjesbesnijdenis, achterlating of huwelijksdwang tijdens vakantie

Wegwijzerwebsite voor hulp bij sociale onveiligheid op school

Een leerling, ouder/verzorger of onderwijsprofessional die zich niet veilig voelt op school kan sinds 1 juni terecht op jouwveiligeschool.nl. Deze nieuwe website helpt mensen de juiste plek te vinden wanneer zij in aanraking komen met onder meer discriminatie, fysiek of verbaal geweld, pesten, (seksueel) grensoverschrijdend gedrag of verstoorde werkrelaties.

Wegwijzerwebsite voor hulp bij sociale onveiligheid op school

Nieuwe website Kenniscentrum Hoogbegaafdheid

Op 19 juni lanceert het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid de nieuwe website: kenniscentrumhb.nl. Hier worden beschikbare kennis, ervaringen en praktijkvoorbeelden gebundeld en gedeeld. Zo heeft u altijd toegang tot actuele kennis en expertise over (hoog)begaafdheid in het onderwijs.

Nieuwe website Kenniscentrum Hoogbegaafdheid

Voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs gepubliceerd

Scholen boeken resultaat met hun inzet van de NP Onderwijs-gelden. Ze hebben verschillende maatregelen genomen om het welbevinden van leerlingen te verbeteren. De in coronatijd opgelopen vertragingen inhalen blijft echter moeilijk. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage van het nationaal programma die op 12 juni is gepubliceerd.

Voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs gepubliceerd