Nieuwsbrief MBO

In deze nieuwsbrief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) houden wij je – door een selectie van het nieuws van de afgelopen periode – op de hoogte van ontwikkelingen in het beleid voor de sector mbo en de uitvoering van dit beleid. Zo vind je in deze nieuwsbrief onder meer berichten over de coronapandemie, het mbo-studentenfonds en Leven Lang Ontwikkelen / LOB.

Het volgende nummer van deze nieuwsbrief verschijnt in maart 2022.

Servicedocument versie 5.6 verschenen

We lijken eindelijk het einde van de coronapandemie te naderen! De ontwikkelingen volgen elkaar nu snel op. Het stap voor stap versoepelen bepaalt ook het ritme waarin we het welbekende Servicedocument MBO aanpassen. Versie 5.5. is nog maar recent (begin februari) verschenen, maar versie 5.6 staat al klaar! Met daarin de actuele maatregelen zoals die per 18 en 25 februari gelden.

Servicedocument versie 5.6 verschenen

Er zijn weer nieuwe keuzedelen en certificaten gepubliceerd!

Op 28 januari zijn er tien nieuwe keuzedelen en zestien certificaten (acht certificaten voor keuzedelen en acht certificaten voor beroepsgerichte onderdelen) gepubliceerd in de Staatscourant. De minister stelt vier keer per jaar nieuwe keuzedelen en certificaten vast, nadat het bestuur van SBB deze aan haar heeft aangeboden. Een klein aantal keuzedelen wordt jaarlijks uitgefaseerd, omdat deze volgens de monitor keuzedelen al langere tijd niet meer worden aangeboden.

Er zijn weer nieuwe keuzedelen en certificaten gepubliceerd!

Brief over mbo-studentenfonds aan mbo-scholen

Vlak vóór de kerstvakantie is vanuit het ministerie van OCW aan alle mbo-scholen een brief over het mbo-studentenfonds gestuurd. Aangezien dit een drukke periode was waarin veel op scholen afkwam, besteden we in deze nieuwsbrief nogmaals aandacht aan de inhoud. In de brief worden twee aspecten van het mbo-studentenfonds uitgelicht.

Brief over mbo-studentenfonds aan mbo-scholen

‘Als criminaliteit de school in komt’: e-zine Stichting School & Veiligheid

Steekincidenten, wapenbezit en wapengebruik, het ronselen van jonge mensen voor criminele activiteiten, drugs dealen; het zijn zaken waar helaas ook onderwijsinstellingen in het mbo mee te maken kunnen krijgen. Het e-zine ‘Als criminaliteit de school in komt biedt tips en tools. Daarnaast heeft de Stichting School & Veiligheid specifiek voor onderwijsinstellingen een Checklist Wapencontrole en een themapagina over controle op wapens, drugs en alcohol samengesteld.

‘Als criminaliteit de school in komt’: e-zine Stichting School & Veiligheid

Nieuwe handreiking LOB mbo ‘Van oriëntatie naar ontwikkeling’ gepubliceerd

Het Expertisepunt LOB heeft in januari een nieuwe handreiking LOB voor het mbo gepubliceerd: ‘Van oriëntatie naar ontwikkeling’. Deze handreiking voor studieloopbaanbegeleiders, loopbaanbegeleiders , mentoren/docenten, lob-coördinatoren, decanen en teamleiders in het mbo is bedoeld als hulpmiddel bij het versterken van de bestaande loopbaanbegeleiding van studenten.

Nieuwe handreiking LOB mbo ‘Van oriëntatie naar ontwikkeling’ gepubliceerd

De Week van het geld komt naar het mbo

Van 28 maart t/m 1 april is alweer de 11e editie van de Week van het geld, een initiatief van het platform Wijzer in geldzaken met dit jaar als thema: van doekoe tot digi. De Week van het geld is een belangrijke aanjager voor het structureel stimuleren van financiële vaardigheden van kinderen en jongeren, zowel op school als thuis. Voor diverse onderwijssectoren is een op de doelgroep toegespitst programma samengesteld, waaronder ook het middelbaar beroepsonderwijs.

De Week van het geld komt naar het mbo

Wetsvoorstel verbetering rechtsbescherming mbo-studenten aangenomen

Na de behandeling van het wetsvoorstel verbetering rechtsbescherming mbo-studenten in de Tweede Kamer in januari heeft de Eerste Kamer inmiddels ook ingestemd met het wetsvoorstel. Het wetsvoorstel regelt de verbetering van de rechtspositie en de rechtsbescherming van mbo-studenten, maar verlicht ook de regeldruk.

Wetsvoorstel verbetering rechtsbescherming mbo-studenten aangenomen

Colofon

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag