Nieuwsbrief MBO

In deze nieuwsbrief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) houden wij je – door een selectie van het nieuws van de afgelopen periode – op de hoogte van ontwikkelingen in het beleid voor de sector mbo en de uitvoering van dit beleid. Zo vind je in deze nieuwsbrief onder meer berichten over het Nationaal Groeifonds, het onderwijsvoorzieningenpakket voor Oekraïense ontheemden en studiesucces in het mbo. Ook stippen we enkele interessante evenementen aan.

Het volgende nummer van deze nieuwsbrief verschijnt in mei 2022.

Nationaal Groeifonds investeert in het beroepsonderwijs

Goed nieuws voor het mbo! De Commissie Nationaal Groeifonds investeert in de tweede ronde van het Nationaal Groeifonds miljoenen in onder andere digitalisering, laaggeletterdheid en LLO. Tijdens een persconferentie op 12 april maakte minister van Economische Zaken en Klimaat Micky Adriaansens bekend dat het kabinet de adviezen van de adviescommissie Nationaal Groeifonds onder leiding van voorzitter Jeroen Dijsselbloem overneemt.

Nationaal Groeifonds investeert in het beroepsonderwijs

Onderwijs voor Oekraïense ontheemden

Steeds meer mensen uit Oekraïne vluchten voor het oorlogsgeweld, ook naar Nederland. Zij vallen onder de Richtlijn tijdelijke bescherming en kunnen worden ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt dat zij leer- en kwalificatieplichtig zijn. Voor volwassen Oekraïense ontheemden is onderwijs op vrijwillige basis. De overheid werkt aan een pakket met voorzieningen voor mensen die zijn gevlucht uit Oekraïne. Welke regels voor het mbo en onderwijs voor volwassenen gelden al?

Onderwijs voor Oekraïense ontheemden

Internetconsultatie studiesucces in het mbo

Iedere dag staat voor jou de kwaliteit van het mbo onderwijs centraal. Want iedere student heeft recht op goed onderwijs. De Inspectie houdt hier toezicht op. Door het amendement Bisschop c.s. uit 2019 is wettelijk vastgelegd dat mbo-opleidingen bij onvoldoende studiesucces het Inspectieoordeel ‘zeer zwak’ kunnen krijgen. Wanneer er sprake is van onvoldoende studiesucces voor bekostigde opleidingen op niveau 2,3 en 4 is nu bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) en ministeriële regeling vastgelegd. Je kunt de regeling inzien via de website van de internetconsultatie. Reageren kan tot 13 mei.

Internetconsultatie studiesucces in het mbo

Verlenging subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekort

De subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekort wordt met een jaar verlengd. Bestaande RAP-regio’s en nieuwe regio’s kunnen tot en met 29 mei 2022 subsidie aanvragen voor het aanpakken van de kwantitatieve en kwalitatieve tekorten in het onderwijs in het schooljaar 2022-2023. De minister stelt 15,439 miljoen euro subsidie beschikbaar.

Verlenging subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekort

Instructeursbeurs mbo

Ben je instructeur in het mbo en wil je een associate degree of een bacheloropleiding volgen? Dan kun je voor het studiejaar 2022-2023 nog tot en met 31 mei 2022 een subsidie voor instructeurs aanvragen.

Instructiebeurs mbo

Webinar ‘Studiefinanciering mbo: hoe werkt het?’

Om mbo-studenten en hun ouders goed te informeren over studiefinanciering, organiseert DUO op donderdag 19 mei om 19:30 uur het webinar ‘Studiefinanciering mbo: hoe werkt het?’. In het webinar hoor je waar studiefinanciering uit bestaat, waar mbo-studenten recht op hebben en hoe ze studiefinanciering kunnen aanvragen. Ook is er ruimte om vragen te stellen.

Webinar ‘Studiefinanciering mbo: hoe werkt het?’

Deel je kennis en ervaring op het Ontwikkeling Telt Festival 2022!

Na de succesvolle eerste editie in 2021 organiseren de Rijksoverheid en de SER ook dit jaar weer het Ontwikkeling Telt Festival. Dit Festival is hét congres voor iedereen die zich inzet voor betere basisvaardigheden en een Leven Lang Ontwikkelen. Er is een online editie (22 september) en een fysiek Festival (13 oktober). Het congres is georganiseerd voor en door de deelnemers, dus dien nu je voorstel in! Gedurende het congres staan drie thema’s centraal: iedereen doet mee, succesvol samenwerken en de veranderende arbeidsmarkt en samenleving.

Deel je kennis en ervaring op het Ontwikkeling Telt Festival 2022!

Werkconferentie Doen Wat Werkt! op donderdag 19 mei

Wat kun je doen om de arbeidsmarktpositie van mensen met een migratieachtergrond structureel te verbeteren? Ontdek het op de werkconferentie Doen Wat Werkt! op donderdag 19 mei van 13.00 – 17.30 uur in de Rijtuigenloods in Amersfoort.

Werkconferentie Doen Wat Werkt! op donderdag 19 mei

Colofon

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag