Wat staat u in 2020 te wachten in het mbo?

Nieuwe aanvraagronde Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs voor volwassenen

Het kabinet wil publieke en private mbo-instellingen stimuleren innovatieve en flexibele onderwijsprogramma’s in de derde leerweg te ontwikkelen. Deze programma’s moeten gericht zijn op werkenden en werkzoekenden. Het ministerie van OCW heeft voor dit doel een subsidieregeling ingesteld waarvan de eerste subsidieronde succesvol dit jaar is gestart.

Nieuwe aanvraagronde Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs voor volwassenen

Doe mee met het experiment Ruimte voor de regio!

Sinds januari 2019 mogen scholen en bedrijven aan de slag met het samen ontwikkelen van een geregionaliseerde kwalificatie. Dat heeft OCW wettelijk mogelijk gemaakt. De eerste tranche is volop bezig.

Vanaf nu kunnen scholen zich aanmelden om mee te doen aan de tweede tranche van het experiment. Scholen die mee willen doen worden gevraagd om voor 1 maart 2020 hun interesse te melden bij DUO. Als je meer wil weten over het experiment en de ervaringen van deelnemers in de eerste tranche, meld je dan aan voor een regionale informatiebijeenkomst in januari of kijk op de website van het experiment. Daar hoor en lees je alle ins & outs.

Subsidie regionale aanpak personeelstekorten

Van 1 februari tot en met 1 maart 2020 kunnen schoolbesturen weer subsidie aanvragen voor het aanpakken van personeelstekorten op regionaal niveau. De tekorten in het onderwijs zijn niet overal hetzelfde. Daarom stimuleert OCW via de subsidieregeling Regionale aanpak personeelstekorten, besturen, lerarenopleidingen en andere partijen om in hun regio gezamenlijk stappen te zetten. Dit is een vervolg op de regionale aanpak lerarentekort, waarmee meer dan 60 regio’s in 2019 zijn gestart.

Subsidie regionale aanpak personeelstekorten

Veranderaanpak keuzedelen

Het aantal keuzedelen moet omlaag, zodat studenten gebruik kunnen maken van een ruimer aanbod aan keuzedelen. Door regels te schrappen en versoepelen, krijgen scholen de vrijheid om meer verschillende keuzedelen aan te bieden.

Veranderaanpak keuzedelen

Mbo piekt op half miljoen studenten, maar komende jaren sterke daling

Voor het eerst sinds 2012 ligt het aantal studenten in het huidige studiejaar boven de half miljoen. Voor het huidige studiejaar zijn nu 502.000 studenten ingeschreven. De stijging in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) is hier geheel verantwoordelijk voor.

Mbo piekt op half miljoen studenten, maar komende jaren sterke daling

Nieuws vanuit de MBO Brigade: Onderwijsteams aan zet bij Drenthe College

Om het onderwijs te verbeteren krijgen de teams binnen het Drenthe College alle ruimte. De teams worden opgeroepen te denken ‘vanuit de bedoeling’ en zich daarbij niet te laten hinderen door belemmerende regels. Dat bleek tijdens een broedplaats van de MBO Brigade bij het Drenthe College in Meppel.

Lees verder op MBO-today

Mbo experimenteert met diversiteit

Op 12 en 13 december gaven mbo’ers het startschot voor experimenten om het mbo diverser en inclusiever te maken. Minister Van Engelshoven verzocht het onderwijs om meer aandacht te besteden aan diversiteit en de kansen die daar liggen. Studenten en docenten met diverse religies, culturele achtergronden, gender en geaardheid gaan nu samen aan de slag. ROC Friese Poort en ROC Zadkine werken samen met expertisecentrum beroepsonderwijs (ECBO) en het Practoraat Verschillen Waarderen aan het ontwerpen van de experimenten. En aan het meten van de impact: welk experiment betekent het meest voor diversiteit en inclusie in het mbo?

Mbo experimenteert met diversiteit

Lerarenportfolio is vernieuwd

Het Lerarenportfolio is een online instrument voor leraren, om invulling te geven aan hun professionele ontwikkeling. De leraar bepaalt zelf wat er in het Lerarenportfolio staat en wie wat te zien krijgt. Onlangs zijn de functionaliteiten van het Lerarenportfolio uitgebreid. De belangrijkste wijziging is dat het voor leraren nu mogelijk is andere leraren binnen het portfolio op te zoeken op basis van hun ervaringsgebieden. Daarnaast kunnen leraren hun profiel aanvullen met een profielfoto, contactgegevens, expertises en werkervaring.

Investeren in onderzoek maakt het mbo toekomstbestendig

Na eerdere edities in Zwolle (2015) en Rotterdam (2017) was op 21 november het ROC van Twente gastheer van de Mbo Onderzoeksdag. In De Gieterij in Hengelo gingen docenten en onderzoekers op zoek naar kennis en ervaringen. Met een keuze uit zeventig onderzoeken, drie masterclasses en twee inloopspreekuren, vergde dat nog wel enig puzzelwerk vooraf.

Lees het volledige bericht op MBO-today

Update mbo dashboard arbeidsmarktpositie mbo gediplomeerden

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt voor het ministerie van OCW tabellen over de arbeidsmarktpositie van gediplomeerde mbo-uitstromers. Onlangs heeft het CBS het dashboard met cijfers per instelling en opleiding, geactualiseerd.

Het dashboard is hier te bereiken.

Terugblik: aan de slag met VSV

Op 3 december vond de Conferentie over Voortijdig Schoolverlaten (VSV) plaats in leerhotel Het Klooster in Amersfoort. Ingrado heeft samen met het ministerie van OCW hard gewerkt aan een inspiratievolle en leerzame dag, waarbij mensen vanuit scholen, gemeenten en andere betrokken partijen, in gesprek konden over jongeren die voortijdig uitvallen. Lees hier het verslag van deze zeer geslaagde dag.

Foto vsv conferentie 3 december 2019 - 3

Save the date: Onderwijsconferentie over sociale veiligheid in het onderwijs

Op woensdag 8 april 2020 organiseert Stichting School & Veiligheid de vijfde editie van de onderwijsconferentie Met Alle Respect. Dit is dé plek voor inspiratie, oefening en verdieping rondom sociale veiligheid in het onderwijs. Met prikkelende presentaties van Ivo Mijland en Pieter Derks, praktische workshops en interessante keynotes van Otto de Loor en Galenkamp & Schut.

Ontmoet onderwijsprofessionals (po, vo, mbo) die zich net als jij inzetten voor een sociaal veilig schoolklimaat en laat je inspireren. Mis deze kans niet en meld je hier aan.

Logo onderwijsconferentie Met Alle Respect

Tweede Kamerbrieven en wijzigingen wet- en regelgeving

Prettige feestdagen

De directie mbo van het ministerie van OCW wenst u fijne kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar!

In het nieuwe jaar zijn wij er weer met nieuwe mbo-nieuwsbrieven.

Fijne feestdagen - 2

Colofon

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag